مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک مازاد - ملک سرقفلی کاربری بانک اعیان 158.75 مترمربع 1400/04/28 1400/05/03
مزایده فروش اموال غیر منقول 1400/04/27 1400/04/29
مزایده فروش املاک با کاربری صنایع ـ کاربری تجاری 1400/04/24 1400/04/26
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/23 1400/05/06
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1400/04/23 1400/05/04
مزایده زمین با کاربری مسکونی- زمین با کاربری صنعتی 1400/04/23 1400/05/03
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/04/20 1400/04/29
مزایده واگذاری تعداد 13 قطعه زمین 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱ قطعه زمین به مساحت ۲۵۱۷/۶۲ متر مربع 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده قطعه زمین به مساحت 16620 مترمربع - قطعه زمین به مساحت 9714 مترمربع - قطعه زمین به مساحت 22695 مترمربع - خانه مسکونی 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه و اعیان محل کارخانه زمین و ساختمان و ماشین آلات و تاسیسات و حق انتفاع و حق اولویت معادن 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 3270042/42 متر مربع 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار مساحت پنج هزار متر مربع مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۳۴۵۰۰ مترمربع پلاکهای ۱۵۲ الی ۱۵۵ و ۱۵۸ الی ۱۶۱ فرعی از ۱۷۸ اصلی مفروز از اصلی مذکور 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه و اعیان محل کارخانه زمین و ساختمان 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 30440 متر مربع دارای سند، با امکانات برق 3 فاز 400 آمپر فشار قوی و ایستگاه گاز فشار قوی 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۴ قطعه از زمین های صنعتی 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات شرکت عمران 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده یک باب انباری تجاری به مساحت 180 مترمربع 1400/04/12 1400/05/04
صفحه 1 از 20