مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمینی به مساحت ۱۰ هکتار دارای سند با کاربری صنعتی (قابل تغییر) 1399/10/14 رجوع به آگهی
مقدار یک هکتار زمین دیم از پلاک 262 و263 اصلی واقع در بخش یک شامل یک واحد ساختمان دو طبقه با اسکلت ف... 1399/09/23 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی 1399/09/24 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری مسکونی - زمین کاربری صنعتی 1399/09/18 رجوع به آگهی
زمین با کاربری صنعتی عرصه 15900 1399/09/18 1399/09/29
زمین و سوله - کارخانه - ساختمان 1399/09/06 1399/09/18
فروش ویژه املاک مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی 1399/08/26 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین صنعتی و 3 قطعه زمین کارگاهی و ... 1399/08/03 1399/08/08
املام مازاد بر نیاز بانک:مجموع دو پلاک 328/1700 و 328/1384 کاربری صنعتی -پلاک ثبتی 52/9 کاربری زراع... 1399/08/10 رجوع به آگهی
فروش زمین صنعتی با مساحت عرصه 1183.9 1399/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10