مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 210 متر مربع با کاربری صنعتی 1401/02/28 1401/02/28
مزایده واگذاری تعدادی از قطعه / پلاک با کاربری زمین مسکونی و کارگاهی 1401/02/25 1401/02/26
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1401/02/22 1401/02/27
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1401/02/22 1401/02/27
مزایده فروش تعدادی از املاک 1401/02/20 1401/02/24
مزایده فروش املاک تجاری، اداری، خدماتی و مسکونی 1401/02/20 1401/02/17
مزایده فروش 11 قطعه زمین کاربری صنعتی (کارگاهی) 1401/02/15 1401/02/14
مزایده فروش تعداد 22 پلاک (قطعه) زمین با کاربری کارگاهی 1401/02/15 1401/02/22
مزایده عمومی املاک مازاد بانک 1401/02/15 1401/02/15
مزایده 11 قطعه زمین کاربری صنعتی (کارگاهی) 1401/02/12 1401/02/14
مزایده واگذاری 24 قطعه زمین 1401/02/09 1401/02/21
مزایده واگذازی توریستی تفریحی پذیرایی اقامتی- مساحت 11909/82 مترمربع - کاربری آموزشی - نیروگاه تولید برق 25 مگاوامتی به مساحت 7588/7 متر مربع - کاربری تاسیسات شهری 1401/02/09 1401/02/18
مزایده زمین/ نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 400 - زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه: 571/65 - زمین /نوع کاربری : تجاری/ مساحت عرصه : 460/37 و... 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده 11 قطعه زمین کاربری صنعتی 1401/02/08 1401/02/14
مزایده واگذاری زمین 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش 8 قطعه زمین 1401/02/06 1401/02/19
مزایده فروش ششدانگ پلاک ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی به مساحت 331/52 متر مربع 1401/02/06 1401/02/11
مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری کارگاهی 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری صنعتی به مساحت 1350 مترمربع 1401/02/06 1401/02/24
مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری کارگاهی به مساحتهای 470/84 مترمربع- 590/84 مترمربع و... 1401/02/06 1401/02/22
صفحه 1 از 74