مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک قطعه زمین صنعتی 1397/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین صنعتی واقع در زون فلزی شهرک 1397/08/19 رجوع به آگهی
کارخانه و زمین 1397/08/19 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1397/08/10 رجوع به آگهی
فروش تعدادی زمین 1397/08/07 رجوع به آگهی
فروش تعداد سه قطعه زمین با کاربری صنعتی 1397/08/06 رجوع به آگهی
فروش زمین کارگاهی 1397/07/12 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی زمین صنعتی 1397/07/08 رجوع به آگهی
فروش کارگاه، ساختمان، زمین و مستحدثات 1397/07/08 رجوع به آگهی
فروش 45 قطعه زمین با کاربری صنعتی 1397/07/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8