مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال تملیکی با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی به شرح ذیل : نگله شام... 1398/11/15 1398/11/20
فروش اقلام خارج شده از کانتینرهای توقیفی در بندر شامل - پمپ آب نیم اسب - لوله پلی اتیلن - لوله سبز ب... 1398/11/15 1398/11/20
فروش اقلام خارج شده از کانتینرهای توقیفی - پمپ آب نیم اسب - لوله پلی اتیلن - لوله سبز برق - تانکر آب... 1398/11/14 1398/11/20
فروش یک عدد دستگاه کانکس2/5 در6متری ساخت کانکس 1398/11/13 1398/11/26
فروش دو دستگاه کانکس - یک دستگاه کمپرسور 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کانتینر 40 فوت (دوازده متری)به شماره سریال 4177006 سالم وفقط در چند نقطه دارای زنگ زد... 1398/11/06 1398/11/21
فروش 1-مقادیری پروفیل های آهنی از نوع قوطی های (5*3)،(4*8)و(9*9)سانتی متر تقریباً به وزن 4تن از قرار... 1398/11/06 1398/11/29
فروش 1 عدد کانکس 30متر مربعب.وضعیت مستعمل.ارزش 120.000.000ریال -1 عدد کانکس 18متر مربعی.وضعیت مستعمل... 1398/11/05 1398/11/21
- یک عدد کانکس ۳۰مترمربع مستعمل - یک عدد کانکس ۱۸ مترمربعی مستعمل - یک عدد کانکس سرویس مستعمل - دو... 1398/11/08 رجوع به آگهی
فروش اقلام : (اقلام نو) شامل پمپ آب شناور- ست کامل پی اچ متر - اکسیژن متر ـ (اقلام اسقاط و مستعمل )... 1398/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 367