مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تیر بتنی و تیر چوبی 1400/04/26 1400/04/31
مزایده فروش سه گروه انواع پایه چوبی و بتونی اسقاط واقلام راکد فشار ضعیف 1400/04/22 1400/04/27
مزایده فروش سه گروه انواع پایه چوبی و بتونی اسقاط واقلام راکد فشار ضعیف 1400/04/21 1400/04/27
مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد خود 1400/04/21 1400/04/27
مزایده سیم مسی اسقاط - - قرقره فلزی اسقاط و قرقره چوبی اسقاط 1400/04/21 1400/04/27
مزایده فروش سیم مسی اسقاط و 450 بشکه سرپر روغن ترانسفورماتورهای مستعمل و اسقاط 1400/04/20 1400/04/29
مزایده انبارهای برقی پست، خط و مستعمل 1400/04/19 1400/04/24
مزایده فروش سیم مسی اسقاط و کابل مسی اسقاط 1400/04/19 1400/04/24
مزایده فروش سیم مسی اسقاط و 450 بشکه سرپر روغن ترانسفورماتورهای مستعمل و اسقاط 1400/04/19 1400/04/29
مزایده فروش ترانسفورماتورهای مستعمل 1400/04/19 1400/04/24
مزایده فروش ۹۸ تن سیم مسی اسقاط 1400/04/17 1400/04/24
مزایده فروش ۱۵ عدد قرقره کابل SWR 1400/04/17 1400/04/17
مزایده - 40 عدد قاب مهتابی مستطیل و مربع شکل- ضایعات آهن پلاستیک در حدود 1000 کیلوگرم 1400/04/16 1400/04/19
مزایده کابل ضایعاتی 1400/04/16 1400/04/26
مزایده فروش انواع سیم آلومینیوم،کابل مسی وآلومینیوم اسقاط 1400/04/16 1400/04/29
مزایده فروش 40000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط و 450 بشکه سرپر روغن ترانسفورماتورهای مستعمل و اسقاط 1400/04/16 1400/04/29
مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 290 مترمربع 1400/04/13 1400/04/29
مزایده فروش ترانسفورماتورهای مستعمل ۶۳/۲۰ کیلوولت ۷٫۵MVA و ۱۵ به همراه متعلقات 1400/04/13 1400/04/24
مزایده فروش ضایعات سیم شبکه 1400/04/12 1400/04/14
مزایده آهن آلات سبک-آهن آلات سنگین-مس -روی -چدن و ... 1400/04/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 819