مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک 1397/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری محل قدیم پایانه ی خلیج فارس 1395/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز ساماندهی ایستگاه های مسافربرهای تاکسی -فروش یک دستگاه خودرو سمند تاکسی و... 1395/03/24 1395/04/05
واگذاری امتیاز ساماندهی مسافرهای تاکسی 1394/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز ساماندهی مسافرهای تاکسی و شخصی 1394/03/25 1394/04/04
واگذاری امتیاز ساماندهی مسافرهای تاکسی 1394/02/09 1394/02/21
فروش حق امتیاز پروانه بهره برداری تاکسی بیسیم 1393/11/28 1393/12/09
فروش حق امتیاز پروانه بهره برداری تاکسی بیسیم 1393/11/28 1393/12/09
فروش حق امتیاز پروانه بهره برداری تاکسی بیسیم 1393/02/30 رجوع به آگهی
فروش حق امتیاز پروانه بهره برداری فرکانس تاکسی بیسیم 1881 1393/02/28 1393/03/07
صفحه 1 از 3