کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8141781 مزایده فروش 102 قطعه زمین استان کرمان 1403/04/04 1403/04/13
7779736 مزایده فروش 98 قطعه زمین از املاک شهرداری استان کرمان 1402/12/23 رجوع به آگهی
7730536 مزایده فروش 109 قطعه زمین استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7588931 مزایده فروش 300 تن ضایعات استان سمنان 1402/11/07 1402/11/13
7577852 مزایده 300تن ضایعات میلگرد،قوطی،نبشی،ماشین آلات اسقاطی استان کرمان 1402/11/03 رجوع به آگهی
7568467 مزایده واگذاری بهره برداری مجموعه تالار استان کرمان 1402/11/01 1402/11/05
7552433 مزایده فروش 140 قطعه زمین از املاک شهرداری استان سمنان 1402/10/26 رجوع به آگهی
7546191 مزایده اجاره بهره برداری مجموعه تالار استان کرمان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7542044 مزایده واگذاری بهره برداری مجموعه تالار قصر استان کرمان 1402/10/24 1402/11/05
7533937 مزایده 300تن ضایعات میلگرد، قوطی، نبشی، ماشین آلات اسقاطی استان کرمان 1402/10/21 رجوع به آگهی
7532847 مزایده فروش 570 کیلوگرم پسته استان کرمان 1402/10/21 1402/10/20
7515279 مزایده فروش 570کیلوگرم پسته استان کرمان 1402/10/17 رجوع به آگهی
7514698 مزایده فروش 570 کیلوگرم پسته استان کرمان 1402/10/17 1402/10/20
7487764 مزایده فروش 570 کیلوگرم پسته استان کرمان 1402/10/10 1402/10/20
7486988 مزایده فروش 570کیلوگرم پسته استان کرمان 1402/10/10 رجوع به آگهی
7483345 مزایده فروش 173 قطعه زمین از املاک شهرداری استان کرمان 1402/10/09 رجوع به آگهی
7459561 مزایده فروش 173 قطعه زمین استان کرمان 1402/10/02 رجوع به آگهی
7459509 مزایده خرید مصالح جهت بهسازی و کفسازی بوستانها و پیاده روهای سطح شهر استان کرمان 1402/10/02 1402/10/02
7435070 مزایده فروش 300 تن ضایعات میلگرد قوطی، نبشی و ماشین آلات اسقاطی استان کرمان 1402/09/22 1402/09/27
7420606 مزایده بهره برداری پارکینگ مجتمع ستاره استان کرمان 1402/09/19 1402/09/30
صفحه 1 از 10