مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 22 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از زمین جنوب میدان 1398/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از زمین جنوب میدان 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین با کاربری فضای سبز 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 10 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین با کاربری فضای سبز 1398/11/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11