مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره طبقه اول و سالن دو مجتمع فرهنگی و هنری 1399/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سه باب کلاس در مجتمع سینمایی ـ واگذاری محل عرضه محصولات فرهنگی و هنری ـ واگذاری اجاره... 1399/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سالن نمایش 1399/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری به روش اجاره مراکز فرهنگی و هنری اداره 1399/01/31 1399/01/30
واگذاری بخشی از مجتمع فرهنگ و هنری به روش اجاره 1398/11/15 رجوع به آگهی
اجاره سالن نمایش 1398/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری 1398/10/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری 1398/10/24 رجوع به آگهی
اجاره سالن نمایش 1398/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری نگارخانه اسناد - اجاره سالن دو منظوره - اجاره سالن نمایش - واگذاری سالن - اجاره سالن دو منظو... 1398/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7