مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک 1399/06/26 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری 1399/05/02 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/05/01 1399/05/15
فروش ساختمان با کاربری مسکونی - واحد تجاری با کاربری تجاری - ساختمان با کاربری تجاری/مسکونی - ساختما... 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات 1399/03/12 1399/03/27
واگذاری: ـ آپارتمان مسکونی ـ ساختمان مسکونی ـ کارخانه صنعتی ـ زمین باغ ـ ساختمان و مغازه ، تجاری م... 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول 1398/10/28 رجوع به آگهی
زمین با کاربری زراعی و ساختمان با کاربری مسکونی - واحد تجاری با کاربری جهانگردی و پذیرایی- واحد تجار... 1398/10/28 1398/11/14
فروش املاک و مستغلات و مزایده عمومی اموال منقول 1398/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3