کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7731571 مزایده اجاره اراضی ایستگاه تحقیقات برنج به مساحت 40000 م م استان مازندران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7731475 مزایده اجاره مشارکتی ایستگاه تحقیقات برنج بلوک 9 به مساحت 30000 متر مربع استان مازندران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7731444 مزایده اجاره مشارکتی اراضی شالیزاری به مساحت 50000 متر مربع استان مازندران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7731424 مزایده اجاره مشارکتی اراضی شالیزاری استان مازندران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730519 مزایده اجاره زمین استان مازندران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7708846 مزایده اجاره اراضی ایستگاه تحقیقات برنج به مساحت 26000 استان مازندران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7708751 مزایده اجاره اراضی ایستگاه تحقیقات برنج استان مازندران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7708745 مزایده اجاره اراضی ایستگاه استان مازندران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7708744 مزایده اجاره اراضی ایستگاه تحقیقات استان مازندران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7695042 مزایده اجاره اراضی ایستگاه تحقیقات برنج استان مازندران 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694747 مزایده اجاره اراضی ایستگاه تحقیقات برنج به مساحت 23000 استان مازندران 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694741 مزایده اجاره اراضی ایستگاه تحقیقات برنج استان مازندران 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694734 مزایده اجاره اراضی ایستگاه تحقیقات برنج گلدشت بلوک 6 پلاک13الی 17 به مساحت 20000 استان مازندران 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694729 مزایده اجاره اراضی ایستگاه تحقیقات برنج به مساحت 21000 استان مازندران 1402/12/02 رجوع به آگهی
7671173 مزایده اجاره واگذاری حدود 177 هکتار از اراضی شالیزاری استان گیلان 1402/11/26 1402/11/29
7607012 مزایده اجاره زمین جهت خدمات مزرعه ای تولید بذر ایستگاه تحقیقات برنج به مساحت 21000 استان مازندران 1402/11/11 رجوع به آگهی
7595151 مزایده خدمات تولید بذر اراضی شالیزار استان مازندران 1402/11/08 رجوع به آگهی
7595149 مزایده اجاره خدمات تولید بذر اراضی شالیزار ایستگاه تحقیقات برنج استان مازندران 1402/11/08 رجوع به آگهی
7595146 مزایده خدمات تولید بذر اراضی شالیزار استان مازندران 1402/11/08 رجوع به آگهی
7594638 مزایده اجاره خدمات تولید بذر اراضی شالیزار به مساحت 24000 مترمربع استان مازندران 1402/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5