مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری کافه رستوران 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1400/08/30 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات برروی پیکره های تبلیغاتی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی و مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرضه پل های هوایی عابر پیاده و سواره رو 1400/05/16 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران اگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1400/03/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محور اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1399/12/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محور اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1399/12/04 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی (یک مجموعه «فضاهای تبلیغاتی سازمان بوستان ها و فضای سبز »ـ دو مجموعه تابلوهای منصوب بر روی «بیلبورد» ـ یک مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پ... 1399/11/09 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1399/10/18 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1399/09/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کافه رستوران 1399/08/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کافه رستوران 1399/08/15 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1399/06/26 رجوع به آگهی
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1399/05/27 رجوع به آگهی
مزایده اصلاحیه آگهی مجوز اکران آگهی و تبلیغات برروی پیکره های تبلیغاتی 1399/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7