کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8141499 مزایده فروش مقدار 450 تن (با تلرانس 10 %± ) آجر نسوز مستعمل ممزوج با مواد مس دار استان تهران، استان کرمان 1403/04/04 1403/04/09
8141385 مزایده فروش آجر نسوز مستعمل ممزوج با مواد مس دار - مقدار 450 تن (با تلرانس 10 %± ) آجر نسوز مستعمل ممزوج با مواد مس دار استان تهران، استان کرمان 1403/04/04 1403/04/06
8099874 مزایده Purchasing Copper Scrap Tender Notice استان تهران، استان کرمان 1403/03/24 رجوع به آگهی
8055977 مزایده فروش مقدار 450 تن ( با تلرانس 10٪+ ) آجر نسوز مستعمل ممزوج با مواد مس دار استان تهران، استان کرمان 1403/03/13 1403/03/29
8044790 مزایده مقدار 450 تن ( با تلرانس 10٪+ ) آجر نسوز مستعمل ممزوج با مواد مس دار استان تهران، استان کرمان 1403/03/10 رجوع به آگهی
8044783 مزایده فروش آجر نسوزر مستعمل ممزوج با مواد مس دار استان تهران، استان کرمان 1403/03/10 رجوع به آگهی
7793614 مزایده فروش 49 قلم اقلام راکد، مازاد و ضایعاتی موجود در مجتمع ها استان کرمان 1403/01/05 رجوع به آگهی
7786254 مزایده واگذاری انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن مس باغ خشک و احداث و بهره برداری از کارخانه تولید کنسانتره مس استان کرمان 1402/12/26 رجوع به آگهی
7782233 مزایده بهرهبرداری از معدن و کارخانه مس استان کرمان 1402/12/24 رجوع به آگهی
7781696 مزایده پروژه انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز آماده سازی و بهره برداری از معدن مس باغ خشک و احداث و بهره برداری از کارخانه تولید کنسانتره مس استان کرمان 1402/12/23 رجوع به آگهی
7779790 مزایده واگذاری انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز آماده سازی و بهره برداری از معدن مس و احداث و بهره برداری از کارخانه تولید کنسانتره مس به ظرفیت سالانه 12 هزار تن استان کرمان 1402/12/23 رجوع به آگهی
7770264 مزایده فروش 49 قلم اقلام راکد، مازاد و ضایعاتی موجود استان تهران 1402/12/20 1403/01/14
7761897 مزایده واگذاری 49 گروه از اقلام ضایعاتی، راکد و مازاد استان کرمان 1402/12/19 رجوع به آگهی
7759773 مزایده انجام عملیات فروش سلنیم محتوی لجن آندی استان کرمان 1402/12/17 1402/12/18
7759734 مزایده فروش 49 قلم اقلام راکد، مازاد و ضایعاتی موجود در مجتمع های مس استان کرمان 1402/12/17 رجوع به آگهی
7746903 مزایده واگذاری 49 گروه از اقلام ضایعاتی، راکد و مازاد استان کرمان 1402/12/14 رجوع به آگهی
7728873 مزایده انجام عملیات فروش سلنیم محتوی لجن آندی استان کرمان 1402/12/09 1402/12/18
7728669 مزایده فروش 49 قلم اقلام راکد، مازاد و ضایعاتی استان کرمان 1402/12/09 1402/12/14
7706685 مزایده فروش سلنیم محتوی لجن آندی استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7695993 مزایده Copper cathodes LME grade "A" استان کرمان 1402/12/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13