مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 60 گروه از اقلام و تجهیزات مستعمل بلا استفاده 1401/02/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش 60 گروه از اقلام و تجهیزات مستعمل بلا استفاده در مجتمع ها 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش 60 گروه از اقلام و تجهیزات مستعمل بلا استفاده در مجتمع ها 1401/02/08 1401/02/28
مزایده فروش 60 قلم گروه از اقلام و تجهیزات مستعمل بلا استفاده در مجتمع 1401/02/08 1401/02/06
مزایده 800 MT + 10% in Seller's Option 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش داخلی 20 هزار تن کنسانتره مس 1400/06/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش داخلی 20 هزار تن کنسانتره مس 1400/06/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش داخلی لجن غبار لیچینگ 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح بازیافتی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش داخلی 17 هزارتن لجن غبار لیچینگ 1400/04/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح بازیافتی 1400/04/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 49 گروه از اقلام و تجهیزات مستعمل بلا استفاده در مجتمع ها 1400/04/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح بازیافتی ناشی از تخریب بلوک های ساختمانی E2 شرقی و غربی شهرک به همراه تخریب و برچیدن اعضای غیر سازه ای مسکونی 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح بازیافتی ناشی از تخریب بلوک های ساختمانی E2 به همراه اجرای عملیات تخریب و برچیدن اعضای غیر سازه ای شامل دیوارها، کف سازی ها، نما، تمامی تاسیسات مکانیکی و برقی، برچیدن عایق های رطوبتی... 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح بازیافتی ناشی از تخریب بلوک های ساختمانی به همراه اجرای عملیات تخریب و برچیدن اعضای غیر سازه ای شامل دیوارها، کف سازی ها و ... 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح بازیافتی بلوک های ساختمانی E2 شرقی و غربی شهرک مسکونی 1400/03/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح بازیافتی ناشی از تخریب بلوک های ساختمانی E2 شرقی و غربی 1400/03/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش 49 گروه از اقلام و تجهیزات مستعمل بلا استفاده 1400/03/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح بازیافتی ناشی از تخریب بلوک های ساختمانی E2 به همراه اجرای عملیات تخریب و برچیدن اعضای غیر سازه ای شامل دیوارها، کف سازی ها، نما، تمامی تاسیسات مکانیکی و برقی، برچیدن عایق های رطوبتی... 1400/03/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح بازیافتی بلوک های ساختمانی 1400/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9