مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش خودروهای سواری نیسان کمپرسی و پژو پارس دنده اتوماتیک وفروش ضایعات و الوار حاصل از هر سکاری درختان 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه -واگذاری کمپ گردشگری 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه -واگذاری کمپ گردشگری 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عواید و امورات کمپ گردشگری 1400/02/05 1400/02/16
مزایده واگذاری عواید و امورات کمپ گردشگری 1400/01/28 1400/02/16
مزایده واگذاری عواید سواریهای بین شهری 1399/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عواید سواریهای بین شهری 1399/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه نیسان 1399/10/08 1399/10/16
مزایده فروش مقداری آهن آلات قراضه 1399/10/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عواید سواریهای بین شهری 1399/09/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری آهن آلات قراضه 1399/09/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه نیسان 1399/09/29 1399/10/16
مزایده واگذاری عواید سواریهای بین شهری 1399/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عواید حاصل از کشتارگاه 1399/07/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کشتارگاه 1399/06/26 1399/07/13
مزایده اجاره دکه-پارک بانی 1399/06/11 1399/06/20
مزایده واگذاری اجاره دکه و پارک بانی 1399/06/01 1399/06/20
مزایده واگذاری عواید حاصل از کشتارگاه 1399/05/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عواید حاصل از کشتارگاه 1399/05/20 رجوع به آگهی
مزایده 1. فروش درختان خطرساز و خشک شده سطح شهر 2. اجاره دکه جنب پارک شهرداری 3. اجاره دکه پارک مالیات 4. پارکبانی خیابان امام 1399/05/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7