مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عواید حاصل از پارکبانی 1397/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری سالن واقع در ساختمان هتل 1397/11/09 1397/11/18
واگذاری سالن 1397/11/01 1397/11/18
واگذاری عواید حاصل از پارکبانی 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین 1397/10/16 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات قراضه 1397/10/16 1397/10/26
فروش یک دستگاه خودروی بنز 911 1397/10/16 1397/10/26
فروش یکدستگاه خودروی بنز 1397/10/08 1397/10/26
واگذاری یک قطعه زمین 1397/10/08 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات قراضه 1397/10/08 1397/10/26
صفحه 1 از 9