مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فرش آهن اسفنجی سوخته 1399/04/07 1399/04/14
فروش آهک کلسینه ریزدانه زیربین 1398/12/06 1398/12/10
فروش ۲۱ ردیف اقلام اسقاطی - 1398/11/26 1398/11/30
ضایعات معدنی (نرمه گندله ، لجن اکسیدی و غبار دیداستینگ 1396/08/29 1396/09/08
فروش ضایعات فلزی ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک 1396/08/13 1396/08/21
فروش ضایعات فلزی ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک 1396/07/29 1396/08/06
اصلاحیه فروش ضایعات فلزی ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک 1396/07/29 1396/08/06
فروش ضایعات فلزی ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک 1396/07/20 1396/08/06
فروش ضایعات معدنی (نرمه گندله، لجن اکسیدی و غبار دیداستینگ) 1396/07/04 1396/07/15
فروش ضایعات معدنی (نرمه گندله، لجن اکسیدی و غبار دیداستینگ) 1396/07/02 1396/07/15
صفحه 1 از 2