مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره 238 باب غرفه و فضای تجاری در ایستگاههای شرکت بهره برداری قطار شهری 1397/09/12 رجوع به آگهی
اجاره 239 باب غرفه و فضای تجاری 1397/09/07 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد ضایعاتی 1397/08/22 رجوع به آگهی
اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی-اجاره فضاهای تبلیغاتی محیطی 1397/05/18 رجوع به آگهی
اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی 1397/03/21 رجوع به آگهی
اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان - اجاره فضایهای تبلیغاتی محیط... 1397/03/21 رجوع به آگهی
اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی-اجاره فضاهای تبلیغاتی محیطی در ایستگاهها 1397/03/21 رجوع به آگهی
اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان ـ اجاره فضاهای تبلیغاتی محیطی... 1397/03/21 رجوع به آگهی
اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان-اجاره فضاهای تبلیغاتی محیطی د... 1397/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب فضای تجاری در ایستگاه پارک 1397/02/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3