مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره فضا و امکانات تبلیغاتی به منظور آگهی نامه 1396/12/10 1396/12/11
اصلاحیه اجاره فضاهای تبلیغاتی محیطی در ایستگاههای خط یک قطار شهری و ... 1396/09/20 رجوع به آگهی
اصلاحیه مبالغ تضمین مزایده اجاره فضای و تجهیزات جهت پخش پیام تبلیغاتی و اجاره فضای تبلیغاتی محیطی در... 1396/09/20 1396/09/20
اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و ناوگان خط یک قطار شهری و ... 1396/09/13 1396/09/20
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری ایستگاههای خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری و واگذاری امتیاز حق بهر... 1396/09/08 رجوع به آگهی
اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیامهای تبیلغاتی- اجاره یک باب فضای تجاری در ایستگاه پارک-فروش باتری های... 1396/09/08 1396/08/24
اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیامهای تبیلغاتی ـ اجاره فضاهای تبلیغاتی محیطی ـ اجاره یک باب فضای تجاری... 1396/08/17 1396/08/24
اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیامهای تبیلغاتی ـ اجاره فضاهای تبلیغاتی محیطی ـ اجاره یک باب فضای تجاری... 1396/08/17 1396/08/24
اجاره دو باب فضای تجاری 1396/06/08 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد دو باب غرفه تجاری 1396/06/08 1396/06/09
صفحه 2 از 3