کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8200791 مزایده واگذاری اقلام چدنی و تاسیساتی منطقه استان تهران 1403/04/19 رجوع به آگهی
7750305 مزایده 3 عنوان مزایده شامل :بهره برداری از بوفه-بهره برداری از سالن آمفی تئاتر -بهره برداری از سر قفلی تجاری استان تهران 1402/12/15 رجوع به آگهی
7654690 مزایده 6 ردیف مزایده شامل : حق بهره برداری از بوفه - حق بهره برداری از سالن آمفی تئاتر - حق بهره برداری از یک باب مغازه - - حق بهره برداری از سر قفلی تجاری - - حق بهره برداری از فضای کارآفرینی استان تهران 1402/11/23 رجوع به آگهی
7576227 مزایده 6 عنوان مناقصه شامل :حق بهره برداری از بوفه غربی بوستان جنگلی- بوفه- مغازه- سرقفلی - فضای کار آفرینی استان تهران 1402/11/03 رجوع به آگهی
7504539 مزایده 3 عنوان مزایده شامل : واگذاری بهره برداری از بوفه - بهره برداری از سرقفلی مغازه - بهره برداری از مرکز مهارت آموزی استان تهران 1402/10/14 رجوع به آگهی
7388939 مزایده مشارکت در احداث، تجهیز، بازسازی، بهره برداری، اجاره و انتقال bolt پروژه کافی شاپ استان تهران 1402/09/09 رجوع به آگهی
7369873 مزایده 2 عنوان مزایده شامل حق بهره برداری از مرکز مهارت آموزی - حق بهره برداری از یک دستگاه کانکس بوفه استان تهران 1402/09/05 رجوع به آگهی
7292534 مزایده حراج اقلام و اتصالات چدنی منطقه استان تهران 1402/08/21 رجوع به آگهی
7198304 مزایده 4 عنوان مزایده شامل :حق بهره برداری از واحد مزون - واحد ورزش- واحد اموزش - واحد آتیله استان تهران 1402/07/24 رجوع به آگهی
7153523 مزایده 6 عنوان مناقصه شامل :حق بهره برداری از واحد تجاری-حق بهره برداری از یکدستگاه کانکس بوفه استان تهران 1402/07/13 رجوع به آگهی
6946646 مزایده حق بهره برداری از پارکینگ روباز استان تهران 1402/06/02 رجوع به آگهی
6926609 مزایده واگذاری شامل 2 مورد مزایده : اجرای شبکه آبیاری - واگذاری شامل 3 مورد مناقصه : حق بهره برداری از بوفه استان تهران 1402/05/29 رجوع به آگهی
6880487 مزایده حق بهره برداری از پارکینگ روباز بصورت اجاره استان تهران 1402/05/16 رجوع به آگهی
6760959 مزایده 4 عنوان مزایده شامل اجاره حق بهره برداری از واحد تجاری - حق بهره برداری از پارکینگ مکانیزه طبقاتی - بهره برداری از خانه دوچرخه - بهره برداری از بوفه استان تهران 1402/04/14 رجوع به آگهی
6594565 مزایده حق بهره برداری از تالار پذیرایی - حق بهره برداری از واحد تجاری استان تهران 1402/03/07 رجوع به آگهی
6418337 مزایده حق بهره برداری از تالار پذیرایی استان تهران 1402/01/17 رجوع به آگهی
6035347 مزایده فروش اتصالات چدنی آبرسانی استان تهران 1401/09/20 رجوع به آگهی
5905843 مزایده واگذاری حق بهره برداری از مرکز مهارت آموزی استان تهران 1401/08/11 رجوع به آگهی
5715368 مزایده فروش اموال اسقاطی خود استان تهران 1401/06/30 رجوع به آگهی
5640387 مزایده حق بهره برداری از تجاری-بهره برداری از تالار پذیرایی استان تهران 1401/06/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6