کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8004562 مزایده تخریب و حمل نخاله اسکلت یک باب سوله به همراه خانه سرایداری واقع در تفرش استان مرکزی 1403/02/31 1403/03/05
8004184 مزایده اجاره سه ساله یک واحد تجاری واقع در شهرستان خمین استان مرکزی 1403/02/31 1403/03/05
8004146 مزایده اجاره یک باب ساختمان واقع در شهر اراک خیابان شیخ فضل الله نوری ( ساختمان مرکز رشد ) استان مرکزی 1403/02/31 1403/03/05
7829084 مزایده زمین کاربری زراعی استان مرکزی 1403/01/25 رجوع به آگهی
7829081 مزایده زمین وسوله استان مرکزی 1403/01/25 رجوع به آگهی
7601401 مزایده زمین استان مرکزی 1402/11/10 رجوع به آگهی
7601373 مزایده ساختمان کاربری تجاری اداری استان مرکزی 1402/11/10 رجوع به آگهی
7378855 مزایده پژو 405 - تویوتا دو کابین 2000- تویوتا 1800- استان مرکزی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7257048 مزایده اجاره مزرعه استان مرکزی 1402/08/10 رجوع به آگهی
7202692 مزایده اجاره یک باب سوله استان مرکزی 1402/07/25 رجوع به آگهی
7202618 مزایده خوردو تویوتا وانت هایلوکس استان مرکزی 1402/07/25 رجوع به آگهی
6536561 مزایده اجاره سه ساله یک واحد تجاری استان مرکزی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6536513 مزایده اجاره یک باب سوله استان مرکزی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6369377 مزایده اجاره مزرعه موسوم استان مرکزی 1401/12/16 رجوع به آگهی
6154881 مزایده اجاره انبار سوله استان مرکزی 1401/10/27 رجوع به آگهی
6008840 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک باب سوله به پلاک ثبتی 960 فرعی از 74 اصلی مفروز و مجزی شده از 944 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 تفکیکی استان مرکزی 1401/09/13 رجوع به آگهی
5993115 مزایده فروش پژو جی ال ایکس 405 به شماره شهربانی ایران 47 - 377 الف 11 استان مرکزی 1401/09/07 رجوع به آگهی
5931913 مزایده واگذاری زمین و مستحدثات استان مرکزی 1401/08/18 رجوع به آگهی
5931911 مزایده واگذاری زمین و مستحدثات استان مرکزی 1401/08/18 رجوع به آگهی
5915705 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک باب سوله به پلاک ثبتی 960 فرعی از 74 اصلی مفروز و مجزی شده از 944 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 تفکیکی استان مرکزی 1401/08/15 1401/08/16
صفحه 1 از 4