مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال - یخچال به تعداد 9 عدد - یخچال ماجیک چف دو درب آمریکایی سفید 1400/12/11 1400/11/18
مزایده مواد شیمیایی (سیمان حفاری) 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعات یدکی 1400/10/25 1400/11/18
مزایده - مواد شیمیایی _سیمان حفاری و غیره) - مقدار 9 - واحد قلم 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 55 قلم لوازم رایانه و اداری مستعمل و غیر قابل استفاده به صورت یکجا 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات فلزی و غیر فلزی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده تامین قطعات یدکی 1400/10/12 1400/10/22
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده قطعات یدکی 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش 25 دستگاه خودرو سبک و سنگین از رده خارج و اسقاطی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک یک باب ساختمان مسکونی مشتمل بر ده واحد آپارتمان 1400/07/17 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان کاربری مسکونی عرصه 1390.75 اعیان 2740 1400/07/17 1400/08/08
مزایده فروش ملک یک باب ساختمان مسکونی مشتمل بر ده واحد آپارتمان 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک یک باب ساختمان مسکونی مشتمل بر ده واحد آپارتمان عرصه طبق سند مالکیت 1402/5 مترمربع طبق پایان کار 1390/75 مترمربع اعیان 2740 مترمربع 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع فن، ونتیلاتور و غیره کارنکرده - مشعل گازسوز کار نکرده 1400/06/23 1400/06/31
مزایده فروش - 6 قلم انواع فن، ونتیلاتور و غیره کارنکرده - یک قلم مشعل گازسوز کارنکرده 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع فن، ونتیلاتور و غیره کارنکرده 1400/06/20 1400/06/31
مزایده قطعات یدکی 1400/05/16 1400/05/30
مزایده مزایده قطعات یدکی 1400/05/16 1400/05/30
مزایده قطعات یدکی 1400/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11