مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده حراج 5 ردیف اقلام عمومی ( انواع بشکه - کاغذ باطله - انواع تایر ) 1400/10/22 1400/11/02
مزایده حراج ۵ ردیف اقلام عمومی مستعمل 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۰ دستگاه پیکان وانت مستعمل 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوله هیدروفلوم ضایعاتی 1400/05/05 1400/05/13
مزایده فروش اعیان 10 دستگاه ساختمان 1400/01/16 رجوع به آگهی
مزایده تخریب و فروش اعیان 10 دستگاه ساختمان 1400/01/16 رجوع به آگهی
مزایده حراج لوله های هیدروفلوم ضایعاتی 1399/12/06 رجوع به آگهی
مزایده حراج لوله های هیدروفلوم ضایعاتی 1399/12/05 رجوع به آگهی
مزایده حراج لوله های هیدروفلوم ضایعاتی 1399/12/05 رجوع به آگهی
مزایده حراج لوله های هیدروفلوم ضایعاتی 1399/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش اعیان سه دستگاه آپارتمان به شرط تخریب و حمل و پاکسازی محوطه از پسماندهای ناشی از تخریب 1399/07/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 330 تن لوله هیدروفلوم ضایعاتی 1399/07/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 9 ردیف اقلام مختلف مستعمل (لوله هیدروفلوم ضایعاتی ـ کیسه خالی جای کود و شکر ـ کاغذ باطله و ....) 1399/05/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب آپارتمان مسکونی 1398/12/11 رجوع به آگهی
مزایده تخریب و فروش اعیان اماکن 1398/08/01 1398/08/13
مزایده فروش مقدار 600 هکتار از اراضی کشاورزی خود شامل محصول کشت ترکیبی ذرت و نیشکر 1398/07/29 1398/08/04
مزایده حراج 7 ردیف اقلام عمومی مستعمل: کاغذ باطله ـ کارتن خالی قند حبه 10 کیلویی ـ سمپاش پشتی با مخزن 20 - 15 لیری پلاستیکی ـ سمپاش تراکتوری با مخزن 600 لیتری پلاستیکی ـ و.... 1398/06/16 رجوع به آگهی
مزایده حراج 7 ردیف اقلام عمومی مستعمل : ـ کاغذ باطله ـ کارتن خالی قند حبه (10 کیلویی) ـ سمپاشی پشتی با مخزن 20- 15 لیتری پلاستیکی ـ سمپاش تراکتوری با مخزن 600 لیتری پلاستیکی ـ و..... 1398/06/14 رجوع به آگهی
مزایده 15000 تن ملاس نیشکر 1398/05/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش اعیان 42 باب منازل پیش ساخته ( ویلکن ) 1398/03/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7