مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعدادی اقلام مستعمل، ضایعاتی و اسقاط 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری کاتالیست فعال، نیمه فعال و خنثی نو و مستعمل مازاد خود 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده خرید مقدار حداکثر 238.000 کیلوگرم تیوب ( لوله ) ریفرمر برش خورده با متعلقات و اتصالات 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری کاتالیست فعال، نیمه فعال و خنثی نو و مستعمل مازاد خود 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تخته و پالت 1401/01/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار حداکثر 1.000.000 (یک میلیوه) کیلوگرم انواع آجر نسوز ضایعاتی مازاد خود (آجر نسوز ضایعات کربن - منیزیتی ـ آجر نسوز ضایعاتی آلومینا سیلیکاتی (شاموتی ، بوکستی و غیره) 1400/12/28 1401/01/27
مزایده فروش تعدادی اقلام مستعمل، ضایعاتی و اسقاط مازاد خود 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش تخته و پالت 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار حداکثر 238٫000 (دویست و سی و هشت هزار کیلوگرم تیوب (لوله) ریفرمر برش خورده 1400/12/22 1400/12/22
مزایده فروش تعدادی اقلام نو، مستعمل، ضایعاتی و اسقاط مازاد خود 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار حداکثر ۲۰۰٫۰۰۰ دویست هزار کیلوگرم تخته و پالت مازاد 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع ضایعات پلاستیکی، لاستیکی، میز و صندلی ضایعاتی مازاد بر نیاز 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات نسوز ناشی از تخریب کوره های بخش فولادی سازی مازاد 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار حداکثر ۲۰۰/۰۰۰ (دویست هزار کیلوگرم انواع ضایعات پلاستیکی، لاستیکی، میز و صندلی ضایعاتی ) 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی اقلام مستعمل، ضایعاتی و اسقاط مازاد 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی اقلام مستعمل، ضایعاتی و اسقاط مازاد خود 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش خرسک 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی اقلام مستعمل، ضایعاتی و اسقاط 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و لوازم اداری اسقاط مازاد خود 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و لوازم اداری اسقاط مازاد 1400/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11