کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7778806 مزایده تعداد 199,999,200 سهم معادل 99٫99 درصد از سهام شرکت راهبرد سامانه های نوپا نوین استان تهران 1402/12/23 1402/12/27
7616470 مزایده فعالیت کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار / واگذاری سهام اصالتاً و وکالتاً تعداد 399,980,000 سهم معادل 40 درصد استان تهران 1402/11/14 1402/11/24
7590279 مزایده جابجایی و دریچه سازی خودپردازهای خارج شعبه ای و فروش خودپردازهای مازاد استان تهران 1402/11/07 1402/11/10
7526841 مزایده جابجایی و دریچه سازی خودپردازهای خارج شعبه ای و فروش خودپردازهای مازاد استان تهران 1402/10/19 1402/10/25
7499467 مزایده واگذاری سهام استان تهران 1402/10/13 1402/10/23
7366020 مزایده تعداد 17,500,000 سهم معادل 100 درصد از سهام شرکت استان تهران 1402/09/04 رجوع به آگهی
7057693 مزایده فروش کیوسک های خدمت رسان بانک استان تهران 1402/06/28 1402/07/03
6984545 مزایده واگذاری تعداد 59,197,040 سهم معادل 39,999 درصد از سهام شرکت کارگزاری استان تهران 1402/06/11 1402/06/21
6757944 مزایده فروش باتریهای معیوب و مستعمل - باتری UPS تعداد 260 آمپر 14.620 استان تهران 1402/04/13 رجوع به آگهی
6535881 مزایده فروش تجهیزات کامپیوتری استان تهران 1402/02/20 1402/02/23
6278742 مزایده تعداد 709,297,969 سهم معادل 70٫93 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری استان تهران 1401/11/25 رجوع به آگهی
6218679 مزایده واگذاری سهام استان تهران 1401/11/08 1401/11/17
5042899 مزایده عرضه سهام استان تهران 1401/01/18 رجوع به آگهی
4939245 مزایده واگذاری سهام استان تهران 1400/12/10 1400/12/19
4934257 مزایده عرضه سهام استان تهران 1400/12/08 رجوع به آگهی
4876616 مزایده عرضه سهام استان تهران 1400/11/24 رجوع به آگهی
4873876 مزایده فروش تعداد ۳۹۹ دستگاه خودپرداز استان تهران 1400/11/23 1400/11/27
4827789 مزایده عرضه سهام استان تهران 1400/11/14 رجوع به آگهی
4825554 مزایده واگذاری سهام میزان ۱۷.۴۹۹.۵۵۰ سهم - ۹۹.۹۹۷ درصد استان تهران 1400/11/14 رجوع به آگهی
4644172 مزایده فروش خودرو کار کرده شامل سوزوکی گرندویتارا، نیسان رونیز و نیسان پیکاپ کارکرده استان تهران 1400/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4