مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقداری آهن آلات شهرداری 1399/07/03 رجوع به آگهی
فروش مقداری آهن آلات شهرداری 1399/06/30 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به پلاک ثبتی 3167 مفروز از 1339 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به پلاک ثبتی 3167 مفروز از 1339 1399/06/13 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به پلاک ثبتی 3167 مفروز از 1339 شهرداری 1399/06/03 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی 1399/05/16 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی 1399/05/08 رجوع به آگهی
فروش قطعه شماره 5 از پلاک 1492 1399/02/01 رجوع به آگهی
فروش قطعه شماره 5 از پلاک 1492 1399/01/24 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک شهرداری 1398/12/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10