کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7589442 مزایده واگذاری مغازه بصورت استیجاری استان آذربایجان شرقی 1402/11/07 رجوع به آگهی
7557504 مزایده واگذاری مغازه واقع در اول بازار هفتگی استان آذربایجان شرقی 1402/10/27 1402/11/18
7555521 مزایده اجاره یک باب مغازه استان آذربایجان شرقی 1402/10/27 رجوع به آگهی
7507638 مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین استان فارس 1402/10/16 رجوع به آگهی
7478675 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : خدماتی استان آذربایجان شرقی 1402/10/06 رجوع به آگهی
7478346 مزایده زمین / نوع کاربری : خدماتی / سطح کل زمین : 264.75 متر مربع استان آذربایجان شرقی 1402/10/06 رجوع به آگهی
7478343 مزایده زمین با کاربری : خدماتی استان آذربایجان شرقی 1402/10/06 رجوع به آگهی
7478327 مزایده زمین / نوع کاربری : خدماتی / سطح کل زمین : 259.69 متر مربع استان آذربایجان شرقی 1402/10/06 رجوع به آگهی
7477370 مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین استان فارس 1402/10/06 رجوع به آگهی
7344046 مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1402/08/27 1402/09/04
7298863 مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1402/08/22 رجوع به آگهی
7270189 مزایده زمین استان آذربایجان شرقی 1402/08/14 رجوع به آگهی
7270113 مزایده قطعه زمین : 259.69 استان آذربایجان شرقی 1402/08/14 رجوع به آگهی
7270110 مزایده واگذاری زمین / سطح کل زمین : 279.92 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1402/08/14 رجوع به آگهی
7270107 مزایده زمین استان آذربایجان شرقی 1402/08/14 رجوع به آگهی
7269358 مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1402/08/14 رجوع به آگهی
7211348 مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1402/07/27 رجوع به آگهی
7173984 مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1402/07/19 رجوع به آگهی
7109563 مزایده واگذاری اجاره دفتر باسکول استان آذربایجان شرقی 1402/07/08 1402/07/08
7063460 مزایده واگذاری اجاره دفتر باسکول استان آذربایجان شرقی 1402/06/29 1402/07/20
صفحه 1 از 15