مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره تعدادی از املاک مسکونی و تجاری 1401/02/05 1401/02/18
مزایده اجاره تعدادی از املاک مسکونی و تجاری شهرداری 1401/01/26 1401/02/18
مزایده فروش ۱۳ قطعه زمین 1400/12/11 1400/12/23
مزایده فروش ۱۳ قطعه زمین از زمین های مشهور با کاربریی مسکونی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۳ قطعه زمین 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین - کاربری مسکونی - مساحت 500 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین بایر و کاربری مسکونی تجاری به مساحت 285/47 متر مربع 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۲۱ قطعه زمین 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۲۱ ( بیست و یک) قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری مسکونی با مساحت عرصه 285.47 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش 21 قطعه زمین 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین تفکیکی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین تفکیکی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین تفکیکی 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین 1400/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9