مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک باب کارگاه تولیدی 1399/07/07 1399/07/14
اجاره یک باب کارگاه تولیدی 1399/05/11 رجوع به آگهی
اجاره یک باب کارگاه تولیدی واقع در شهرک صنعتی 1399/05/09 1399/05/16
واگذاری یک باب انبار مرکزی خود به مساحت کل ۱۲۵۰۰ مترمربع بصورت اجاره 1399/04/26 1399/05/04
فروش یک باب واحد تجاری در طبقه زیرزمین 1398/12/06 رجوع به آگهی
ـ واحد تجاری ـ عرصه 357.93 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش یکباب واحد تجاری 1398/11/05 1398/11/15
اجاره انبار سازمان 1398/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت اجاره یک باب انبار مرکزی به مساحت کل 12.500 مترمربع زیربنا که حدود 6000 مترمربع مسکو... 1398/06/05 1398/06/11
واگذاری به صورت اجاره یک باب انبار مرکزی به مساحت کل 12.500 مترمربع زیربنا که حدود 6000 مترمربع مسکو... 1398/05/28 1398/06/02
صفحه 1 از 2