کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6621857 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 9باب غرف بازار روز استان تهران 1402/03/16 1402/03/13
6609509 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی متعلق به شهرداری به تعداد 118 مورد شامل: بیلبورد، لمپوست، پرتال و عرشه پل های سطح شهر استان تهران 1402/03/10 1402/03/10
6609505 مزایده 61 عنوان شامل بیلبورد 17.5 مترمربع - لمپوست 7.2 مترمربع - پرتال 13.2 مترمربع و.. استان تهران 1402/03/10 1402/03/10
6600279 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 9باب غرف بازار روز استان تهران 1402/03/08 رجوع به آگهی
6599123 مزایده فروش روغن سوخته ضایعاتی حاصل از واحد تعویض روغن و سرویسکاری توقفگاه استان تهران 1402/03/08 1402/03/08
6588412 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 9باب غرف بازار استان تهران 1402/03/06 1402/03/13
6586033 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان تهران 1402/03/04 رجوع به آگهی
6579811 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان تهران 1402/03/03 1402/03/10
6576953 مزایده فروش روغن سوخته ضایعاتی حاصل از واحد تعویض روغن وسرویس کاری توقفگاه سازمان استان تهران 1402/03/02 رجوع به آگهی
6572119 مزایده فروش روغن سوخته ضایعاتی حاصل از واحد تعویض روغن و سرویسکاری استان تهران 1402/03/01 1402/03/08
6560224 مزایده واگذاری یک دستگاه هواساز داخل شهرداری استان تهران 1402/02/28 1402/02/28
6553970 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی به تعداد 118 مورد بیلبورد - 17.5 مترمربع و.. استان تهران 1402/02/27 1402/02/27
6553810 مزایده اجاره عرصه جهت استقرار کانکس تشریفات عزاداری، مداحی و متعلقات استان تهران 1402/02/27 1402/02/27
6544858 مزایده فروش یک دستگاه هواساز استان تهران 1402/02/24 رجوع به آگهی
6536572 مزایده اجاره واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان تهران 1402/02/21 رجوع به آگهی
6536034 مزایده واگذاری یک دستگاه هواساز داخل استان تهران 1402/02/21 1402/02/28
6533042 مزایده اجاره عرصه جهت استقرار کانکس استان تهران 1402/02/20 رجوع به آگهی
6532039 مزایده اجاره عرصه جهت استقرارکانکس تشریفات عزاداری استان تهران 1402/02/20 رجوع به آگهی
6531069 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 22 باب غرفه بازار : کاربری میوه و فرنگی مساحت 53/6 مترمربع - سبزی تازه مساحت 28/49 مترمربع و.. استان تهران 1402/02/20 1402/02/20
6526734 مزایده اجاره عرصه جهت استقرار کانکس تشریفات عزاداری، مداحی و متعلقات آن استان تهران 1402/02/19 1402/02/27
صفحه 1 از 24