کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8049377 مزایده واگذاری ملک آموزشی استان تهران 1403/03/12 رجوع به آگهی
8042434 مزایده اجاره فضای مازاد ملک آموزشی حجت آموزش و پرورش منطقه 19 تهران استان تهران 1403/03/09 1403/03/10
8035164 مزایده واگذاری ملک آموزشی به اجاره استان تهران 1403/03/08 رجوع به آگهی
7110666 مزایده اجاره پیش دبستانی محور 13 مدرسه استان تهران 1402/07/09 رجوع به آگهی
6996105 مزایده اجاره فضاهای مازاد استان تهران 1402/06/13 رجوع به آگهی
6978777 مزایده اجاره پیش دبستانی استان تهران 1402/06/08 رجوع به آگهی
6973147 مزایده اجاره فضاهای مازاد استان تهران 1402/06/07 رجوع به آگهی
6871549 مزایده اجاره فضاهای آموزشی مازاد استان تهران 1402/05/15 رجوع به آگهی
6871547 مزایده اجاره فضاهای آموزشی استان تهران 1402/05/15 رجوع به آگهی
6871546 مزایده اجاره فضاهای آموزشی مازاد جهت پیش دبستانی استان تهران 1402/05/15 رجوع به آگهی
6871545 مزایده اجاره فضای آموزشی مازاد استان تهران 1402/05/15 رجوع به آگهی
6847091 مزایده اجاره یک اتاق از فضای ورزشگاه استان تهران 1402/05/07 رجوع به آگهی
6842084 مزایده واگذاری اجاره یک ساله یک اتاق از فضای ورزشگاه استان تهران 1402/05/04 رجوع به آگهی
6766060 مزایده اجاره فضاهای مازاد آموزش و پرورش ملک مسکونی استان تهران 1402/04/15 رجوع به آگهی
6764959 مزایده اجاره فضاهای مازاد استان تهران 1402/04/15 رجوع به آگهی
6764370 مزایده اجاره فضاهای مازاد استان تهران 1402/04/15 رجوع به آگهی
6761402 مزایده اجاره مغازه - کارگاه مدرسه - انبار استان تهران 1402/04/14 رجوع به آگهی
6750902 مزایده تعدادی از املاک خود استان تهران 1402/04/12 رجوع به آگهی
6693468 مزایده اجاره فضاهای آموزشی مازاد استان تهران 1402/03/30 رجوع به آگهی
6693438 مزایده اجاره فضاهای آموزشی مازاد استان تهران 1402/03/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9