مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال و لوازم اسقاطی 1399/04/09 رجوع به آگهی
فروش اقلام اسقاطی بیمارستان 1399/04/07 رجوع به آگهی
مزایده اموال و لوازم اسقاطی 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش اموال و لوازم اسقاطی 1397/08/14 1397/08/21
فروش اقلام اسقاطی موجود 1396/09/22 رجوع به آگهی
فروش اموال و لوازم اسقاطی 1393/11/01 1393/11/05
فروش اموال و لوازم اسقاطی 1393/10/28 1393/11/05
فروش اقلام اسقاط موجود 1393/09/12 1393/10/01
فروش تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی 1392/12/13 1392/12/20
فروش اقلام اسقاطی موجود (اعم از تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی ) 1392/12/06 1392/12/20
صفحه 1 از 2