مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مغازه تجاری ، عرصه 18، اعیان 18 1399/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از محل بوفه 1398/11/05 رجوع به آگهی
اجاره بوفه 1398/11/03 رجوع به آگهی
حق استفاده از محل بوفه 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از محل بوفه 1398/10/05 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از محل بوفه 1398/10/03 رجوع به آگهی
اجاره بوفه 1398/10/03 رجوع به آگهی
اجاره بوفه 1398/09/12 رجوع به آگهی
اجاره اتاق فتوکپی 1398/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از محل بوفه و اتاق فتوکپی به صورت جداگانه 1398/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4