مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق استفاده از بوفه 1393/05/18 1393/05/22
واگذاری حق استفاده از بوفه 1393/05/15 1393/05/22
اجاره اتاق فتوکپی 1392/09/09 1392/09/09
اجاره اتاق فتوکپی برای مدت یکسال 1392/09/05 1392/09/09
واگذاری حق استفاده از سلف سرویس و اتاق فتوکپی 1392/08/08 1392/08/13
واگذاری حق استفاده از سلف سرویس و مهدکودک 1392/07/10 1392/07/11
واگذاری حق استفاده از سلف سرویس و مهدکودک به صورت اجاره 1392/07/08 1392/07/11
اجاره سلف سرویس - مهد کودک و اتاق کپی 1390/06/17 1390/06/21
صفحه 2 از 2