مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش واحد تجاری شماره 24 از واحدهای تجاری مجتمع تجاری اداری شهرداری به متراژ تقریبی 40/34 مترمربع و... 1399/05/20 1399/06/01
فروش واحد تجاری شماره 24 از واحدهای تجاری به متراژ تقریبی 40/34 مترمربع و بالکن داخل مغازه به متراژ... 1399/05/13 1399/06/01
فروش واحد تجاری 24 1399/05/07 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری شماره 24 از واحدهای تجاری به متراژ تقریبی 40/34 مترمربع و بالکن داخل مغازه به متراژ... 1399/05/01 رجوع به آگهی
فروش زمین باقیمانده ملک به متراژ 134/80 مترمربع 1399/04/10 1399/04/22
فروش یک قطعه زمین 1399/04/09 رجوع به آگهی
فروش زمین باقیمانده ملک شهرداری به متراژ 134/80 مترمربع واقع در بلوار 1399/04/03 1399/04/22
فروش یک قطعه زمین به متراژ ۲۸۸/۷۵ مترمربع 1399/04/02 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1399/04/02 رجوع به آگهی
یک باب واحد تجاری به شماره ۱۶ به متراژ ۴۴/۱۰ مترمربع و ۲۱/۰۲ مترمربع بالکن داخل مغازه واقع در مجتمع... 1399/03/06 1399/03/18
صفحه 1 از 13