مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل داروخانه حدودا" مساحت ۴۵ مترمربع 1399/07/10 رجوع به آگهی
اجاره بخشی از فضای کلینیک 1399/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه تجاری به مساحت 9 مترمربع 1399/06/29 رجوع به آگهی
- اجاره بخشی از فضای ساختمان مرکز مشاوره دارای کاربری تجاری 1399/06/22 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی مازاد 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی مازاد 1399/06/05 رجوع به آگهی
اموال اسقاطی مازاد 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی مازاد 1399/06/05 رجوع به آگهی
تعداد 38 راس از دام های گاو پرورش یافته 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی مازاد 1399/06/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9