مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال اسقاطی اداره 1394/08/07 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی اداره 1394/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از فضای مدرسه جهت ایجاد داروخانه 1394/07/05 1394/07/15
فروش اموال اسقاطی شامل َآهن آلات - درب و پنجره و.... 1394/07/01 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی شامل َآهن آلات - درب و پنجره - تانکر نفت - رادیاتور و... 1394/06/26 رجوع به آگهی
فروش مصالح حاصل از تخریب 1394/05/03 رجوع به آگهی
فروش دام زنده 1394/04/22 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاط خود شامل آهن آلات و... 1394/03/20 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از خودروهای مازاد خود - قابل شماره گذاری 1392/05/16 1392/05/25
فروش تعدادی از خودروهای مازاد 1391/06/18 1391/06/27
صفحه 4 از 5