کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8135949 مزایده اجاره دفتر تجاری استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135941 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135940 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135932 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135928 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان-دفتر تجاری استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135925 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135921 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان-مغازه تجاری استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135918 مزایده اجاره سالن بزرگ مدرسه میلاد استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135917 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان-مغازه تجاری استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135915 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135910 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اجاره : سالن کوچک مدرسه میلاد استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135909 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135908 مزایده اجاره یک دستگاه ساختمان آموزشی مجاز برای راه اندازی دوره ابتدایی پسرانه استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135907 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اجاره : آموزشگاه دخترانه سما استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135904 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اجاره : سالن بزرگ مدرسه استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135901 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اجاره : آموزشگاه نصر استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135899 مزایده اجاره یک دستگاه ساختمان آموزشی مجاز برای راه اندازی دوره ابتدایی دخترانه استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135887 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اجاره : آموزشگاه کمالی استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135886 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اجاره : آموزشگاه مصطفی افخمی استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
8135881 مزایده اجاره املاک مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اجاره : آموزشگاه افشار استان یزد 1403/04/03 1403/04/07
صفحه 1 از 7