مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انتشارات - سلف سرویس غذای بیرون بر... 1393/05/11 1393/05/20
مزایده سلف سرویس غذای بیرون بر-بوفه مواد غذایی خوابگاه-تاکسی سرویس 1392/09/26 1392/10/06
واگذاری بوفه مواد غذایی -سلف سرویس -تاکسی سرویس 1392/09/04 1392/09/13
واگذاری بوفه مواد غذایی محوطه - انتشارات- تاکسی سرویس 1392/08/12 1392/08/21
وااگذاری انتشارات دانشجویی 1392/06/26 1392/07/04
مزایده انتشارات دانشجویی 1392/06/25 1392/07/04
واگذاری مکان پارکینگ دانشجویی 1392/05/22 1392/05/31
واگذاری مکان انتشارات دانشجویی 1392/05/22 1392/05/31
واگذاری مکان کافی شاپ 1392/04/22 1392/04/31
فروش آهن آلات اسقاطی 1391/11/05 1391/11/11
صفحه 1 از 3