کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7956951 مزایده اموال اسقاطی استان گیلان 1403/02/22 1403/02/22
7946061 مزایده اموال اسقاطی استان گیلان 1403/02/19 1403/02/22
7945159 مزایده اموال اسقاطی سنگر:فروش خودروی مشمول کمیسیون ماده 2 استان گیلان 1403/02/19 1403/02/22
7945130 مزایده اموال اسقاطی شفت - اموال اسقاطی شفت استان گیلان 1403/02/19 1403/02/22
7945114 مزایده اموال اسقاطی تالش - اموال اسقاطی تالش استان گیلان 1403/02/19 1403/02/22
7944907 مزایده اموال اسقاطی اداره کل استان گیلان 1403/02/19 1403/02/22
7810733 مزایده 5 عنوان مزایده شامل - اجاره مغازه - فروش تولیدات هنرستان - اجاره مزرعه کشاورزی استان گیلان 1403/01/18 1403/01/19
7807708 مزایده 5 عنوان مزایده شامل - اجاره مغازه- فروش تولیدات هنرستان - اجاره مزرعه کشاورزی استان گیلان 1403/01/16 1403/01/19
7807240 مزایده اجاره مغازه استان گیلان 1403/01/16 رجوع به آگهی
7807239 مزایده اجاره مزارع کشاورزی استان گیلان 1403/01/16 رجوع به آگهی
7807238 مزایده اجاره مزرعه کشاورزی هنرستان استان گیلان 1403/01/16 رجوع به آگهی
7807217 مزایده فروش تولیدات هنرستان ماهیان گرم آبی استان گیلان 1403/01/16 رجوع به آگهی
7807208 مزایده تولیدات هنرستان شهید کلانتری (برنج هاشمی) استان گیلان 1403/01/16 رجوع به آگهی
7776890 مزایده 4 عنوان شامل اجاره مغازه - فروش تولیدات هنرستان برنج و ماهیان گرم آبی استان گیلان 1402/12/22 1402/12/23
7772896 مزایده فروش تولیدات هنرستان ماهی ماهی کپور- ماهی فیتوفاک- ماهی آمور- ماهی بیگ هد استان گیلان 1402/12/21 رجوع به آگهی
7771843 مزایده 4 عنوان شامل اجاره مغازه - فروش تولیدات هنرستان برنج و ماهیان گرم آبی استان گیلان 1402/12/21 1402/12/23
7768919 مزایده تولیدات شامل : برنج از نوع هاشمی - نیم دانه - تعداد آرد سبوس 120 کیسه به ازای هر کیسه 50 کیلو استان گیلان 1402/12/20 رجوع به آگهی
7768003 مزایده 2 عنوان شامل: اجاره مدرسه 22 بهمن - اجاره ملک (سوله) استان گیلان 1402/12/20 رجوع به آگهی
7767784 مزایده اجاره مغازه استان گیلان 1402/12/20 رجوع به آگهی
7767756 مزایده اجاره مغازه استان گیلان 1402/12/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6