کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7694715 مزایده زمین کاربری مسکونی استان البرز 1402/12/02 رجوع به آگهی
7586585 مزایده زمین با کاربری : تجاری - واحد تجاری با کاربری : خدماتی - زمین با کاربری : مسکونی استان البرز 1402/11/07 رجوع به آگهی
7533206 مزایده واگذاری 8 ردیف ملک شامل: - زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 10292.07 مترمربع - زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 324 مترمربع - و ... استان البرز 1402/10/21 رجوع به آگهی
7478335 مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری مسکونی / تجاری استان البرز 1402/10/06 رجوع به آگهی
7471705 مزایده فروش قطعات با کاربری مسکونی ، تجاری استان البرز 1402/10/05 1402/10/17
7469336 مزایده فروش قطعات با کاربری مسکونی ، تجاری استان البرز 1402/10/04 1402/10/17
7206586 مزایده زمین کاربری مسکونی و تجاری استان البرز 1402/07/26 رجوع به آگهی
6892255 مزایده فروش 9 ردیف زمین مسکونی - تجاری - زراعی استان البرز 1402/05/19 رجوع به آگهی
6891222 مزایده فروش قطعات با کاربری (مسکونی ، تجاری و کشاورزی ) استان البرز 1402/05/19 1402/05/31
6784835 مزایده خودرو پژو پارس ای ال ایکس استان البرز 1402/04/20 رجوع به آگهی
6590941 مزایده زمین مسکونی / زمین تجاری / زمین آموزشی استان البرز 1402/03/06 رجوع به آگهی
6581014 مزایده فروش قطعات با کاربری (مسکونی ، تجاری و آموزشی) استان البرز 1402/03/03 1402/03/16
6577305 مزایده فروش قطعات مسکونی مساحت 7348.7 مترمربع - تجاری مساحت 1392.20 مترمربع و.. استان البرز 1402/03/02 1402/03/16
6541601 مزایده خودرو پژو 405 - خودرو پژو پارس ای ال ایکس استان البرز 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539054 مزایده فروش 2 دستگاه خودرو اسقاطی شامل : 1- پژو 405 مدل 1386 2- پارس تی ال ایکس مدل 1384 استان البرز 1402/02/23 1402/03/04
6531317 مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو اسقاطی پژو 405 مدل 1386 - پارس تی ال ایکس مدل 1384 استان البرز 1402/02/20 1402/03/04
6431057 مزایده واگذاری اجاره واحدهای تجاری استان البرز 1402/01/21 1402/01/30
6401335 مزایده فروش قطعات با کاربری تجاری، واحد تجاری، کشاورزی و آموزشی استان البرز 1402/01/05 1402/01/16
6398982 مزایده واحد تجاری با کاربری : تجاری - زمین با کاربری : تجاری - زمین با کاربری : زراعی - زمین با کاربری : آموزشی استان البرز 1401/12/28 رجوع به آگهی
6137359 مزایده زمین / نوع کاربری : خدماتی- زمین کاربری زراعی استان البرز 1401/10/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15