مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش - زمین با کاربری تجاری به مساحت 91 متر مربع - زمین مسکونی به مساحت 671.95 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/04/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعات با کاربری تجاری، مسکونی، آموزشی 1401/04/02 1401/04/11
مزایده فروش قطعات با کاربری اداری، تجاری آموزشی و تجهیزات شهری 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری آموزشی - زمین با کاربری اداری - زمین با کاربری تجهیزات شهری 1401/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعات با کاربری (تجاری ، اداری، آموزشی و تجیهزات شهری ) 1401/02/05 1401/02/21
مزایده فروش قطعات با کاربری (تجاری ، اداری، آموزشی و تجیهزات شهری ) 1401/02/04 1401/02/21
مزایده زمین های با کاربری مسکونی و زمین های با کاربری تجاری - زمین با کاربری تجهیزات شهری 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعات با کاربری (تجاری ، مسکونی، باغ مسکونی و تجیهزات شهری ) 1400/11/27 1400/12/09
مزایده فروش قطعات با کاربری (تجاری ، مسکونی، باغ مسکونی و تجیهزات شهری ) 1400/11/24 1400/12/09
مزایده قطعات با کاربری ( تجاری ، مسکونی و باغ مسکونی ) 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش : - زمین مسکونی به مساحت 703 متر مربع - زمین مسکونی به مساحت 1010.58 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعات با کاربری ( تجاری ، مسکونی و باغ مسکونی ) 1400/10/29 1400/11/09
مزایده تعداد ۲۰ قطعه با کاربری تجاری ، مسکونی و باغ مسکونی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده تعداد ۲۰ قطعه با کاربری تجاری ، مسکونی و باغ مسکونی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری مسکونی - ساختمان مسکونی 1400/10/13 1400/11/06
مزایده فروش عمومی قطعات (مسکونی و واحد مسکونی) ـ فروش تعداد 3 قطعه با کاربری تجاری و اداری 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش - مسکونی به مساحت کل 54441.81 متر مربع - واحد مسکونی طبقه همکف (اول) به مساحت 194.62 متر مربع - واحد مسکونی 1400/10/10 1400/10/22
مزایده - واحد تجاری- - زمین تجاری- ساختمان اداری - 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 5 قطعه با کاربری تجاری و اداری 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری کاربری تجاری - زمین کاربری تجهیزات شهری 1400/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13