کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7977021 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : -سه قلم درام و تونر چاپگر تاریخ مصرف گذشته - 42 دستگاه کولر پنجره ای اسقاطی و 37 دستگاه کندانسور اسقاطی و 21 دستگاه اوپر اتور کولر اسپیلت اسقاطی استان خوزستان 1403/02/26 1403/03/07
7969158 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : -سه قلم درام و تونر چاپگر تاریخ مصرف گذشته - 42 دستگاه کولر پنجره ای اسقاطی و 37 دستگاه کندانسور اسقاطی و 21 دستگاه اوپر اتور کولر اسپیلت اسقاطی استان خوزستان 1403/02/25 1403/03/07
7557439 مزایده فروش ضایعات فلزی، بشکه 208 لیتری روغن سوخته، سه قلم درام و تونر چاپگر تاریخ مصرف گذشته - ضایعات چوبی کولینگ تاور استان خوزستان 1402/10/27 1402/11/09
7549978 مزایده مقدار 5 تن ضایعات فلزی، 51 بشکه 208 لیتری روغن سوخته، سه قلم درام و تونر چاپگر و 10 تن ضایعات چوبی کولینگ تاور استان خوزستان 1402/10/26 1402/11/09
7222981 مزایده فروش ده تن ضایعات کولینگ تاور استان خوزستان 1402/08/01 1402/08/18
7217129 مزایده فروش ده تن ضایعات کولینگ تاور استان خوزستان 1402/07/30 1402/08/18
6854044 مزایده مقدار 300 عدد بشکه 208 لیتری فلزی ضایعاتی استان خوزستان 1402/05/09 1402/05/22
6849438 مزایده مقدار 300 عدد بشکه 208 لیتری فلزی ضایعاتی استان خوزستان 1402/05/08 1402/05/24
6571529 مزایده فروش روغن کمپرسور هوا استان خوزستان، استان تهران 1402/03/01 1402/03/20
6567853 مزایده فروش روغن کمپرسور هوا استان خوزستان، استان تهران 1402/02/31 1402/03/20
6452674 مزایده - مقدار 10 تن ضایعات چوبی کولینگ تاور- تعداد 10000 کیلوگرم - سه قلم درام و تونر چاپگر تاریخ مصرف گذشته - 254 عدد - شش قلم نوار و پرایمر تاریخ مصرف گذشته - 325 گالن ورول استان خوزستان 1402/01/28 1402/02/11
6448373 مزایده - مقدار 10 تن ضایعات چوبی کولینگ تاور-- سه قلم درام و تونر چاپگر تاریخ مصرف گذشته- شش قلم نوار و پرایمر تاریخ مصرف گذشته استان خوزستان 1402/01/27 1402/02/11
6284224 مزایده فروش 40000 متر لوله 40 اینچ مستعمل (دپو) استان تهران 1401/11/26 1401/12/15
6009658 مزایده فروش مقدار 10 تن ضایعات چوبی کولینگ تاور تاسیسات - تعداد 46 بشکه 208 لیتری روغن سوخته معادل 9568 لیتر و ... استان خوزستان 1401/09/13 1401/09/23
5995400 مزایده فروش مقدار 10 تن ضایعات چوبی کولینگ تاور تاسیسات - تعداد 46 بشکه 208 لیتری روغن سوخته معادل 9568 لیتر و ... استان خوزستان 1401/09/08 1401/09/23
5906682 مزایده 6 قلم روغن مازاد تاریخ مصرف گذشته استان خوزستان 1401/08/11 1401/08/28
5902757 مزایده فروش 6 قلم روغن مازاد تاریخ مصرف گذشته استان خوزستان 1401/08/10 1401/08/28
5902577 مزایده 6 قلم روغن مازاد تاریخ مصرف گذشته استان خوزستان 1401/08/10 1401/08/28
5863376 مزایده 10 تن ضایعات چوبی کولینگ تاور - تعداد 10 تن - 300 عدد بشکه فلزی 208 لیتری ضایعاتی تعداد 300 عدد استان خوزستان 1401/08/04 1401/08/21
5849996 مزایده فروش 10 تن ضایعات چوبی کولینگ تاور- 300 عدد بشکه فلزی 208 لیتری ضایعاتی- 35 تن ضایعات فلزی- 25 بشکه 208 لیتری روغن سوخته و... استان خوزستان 1401/08/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4