مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدود 400 تن ذرت علوفه ای 1399/07/01 رجوع به آگهی
فروش حدود 13 تن نخود 1399/05/12 1399/05/22
فروش حدود 13 تن نخود بهاره 1399/04/29 رجوع به آگهی
اجاره ساختمان قدیمی 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش حدود 4 هزار بسته کاه و کلش-فروش حدود 5 تن نخود دیم بهاره-فروش حدود 80 تن ذرت علوفه ای 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش حدود 80 تن ذرت علوفه ای 1398/05/14 رجوع به آگهی
فروش حدود 5 تن نخود دیم 1398/05/14 رجوع به آگهی
فروش حدود 4هزار بسته کاه و کلش 1398/05/05 رجوع به آگهی
فروش حدود 36 تن محصول جو دیم هنرستان 1398/03/25 رجوع به آگهی
فروش حدود ده تن نخود دیم 1397/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2