کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7601957 مزایده حراج فروش 100 تن ضایعات آهنی شامل آهن آلات و لوازم اداری اسقاط استان تهران 1402/11/10 رجوع به آگهی
7600318 مزایده حراج فروش 100 تن ضایعات آهنی شامل آهن آلات و لوازم ادار... استان تهران 1402/11/09 رجوع به آگهی
7599858 مزایده فروش اقلام کنتور و رگلاتور اسقاطی استان تهران 1402/11/09 1402/09/28
7582564 مزایده اقلام اسقاطی کنتور و رگلاتور اسقاطی استان تهران 1402/11/04 رجوع به آگهی
7579232 مزایده فروش 170 تن ضایعات کنتور و رگلاتور اسقاطی استان تهران 1402/11/03 رجوع به آگهی
7577389 مزایده فراخوان مزایده عمومی اقلام اسقاطی کنتور ورگلاتوراسقاطی استان تهران 1402/11/03 رجوع به آگهی
7452879 مزایده فروش 100 تن ضایعات آهنی شامل آهن آلات و لوازم ادار.... استان تهران 1402/09/29 رجوع به آگهی
7452210 مزایده فروش 50 تن ضایعات فولادی شامل لوله و سرلوله و علمک.... استان تهران 1402/09/29 رجوع به آگهی
7405974 مزایده فروش ساختمان قدیمی متروکه نیمه مخروبه استان تهران 1402/09/14 1402/09/27
7405313 مزایده فروش اقلام کنتور و رگلاتور اسقاطی استان تهران 1402/09/14 1402/09/28
7401518 مزایده فروش 170 تن ضایعات کنتور و رگلاتور اسقاطی استان تهران 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398638 مزایده فروش ساختمان قدیمی متروکه نیمه مخروبه استان تهران 1402/09/13 1402/09/27
7395998 مزایده فروش اقلام کنتور و رگلاتور اسقاطی استان تهران 1402/09/12 1402/09/21
7394224 مزایده زمین کاربری مسکونی استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7347963 مزایده حراج فروش 100 تن ضایعات آهنی شامل آهن آلات و لوازم اداری استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7347960 مزایده فروش 50 تن ضایعات فولادی شامل لوله و سرلوله و علمک استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7312417 مزایده فروش مقدار 450 رول ضایعات نوار سرجوش اسقاطی استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7312397 مزایده فروش مقدار 2500 کیلوگرم ضایعات پلی اتیلن شامل لوله ، سرلوله و اتصالات پلی اتیلن اسقاطی استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7312392 مزایده فروش مقدار 1200 کیلوگرم باطری دستگاه اسقاط استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7312209 مزایده فروش مقدار 150حلقه تایر و تیوب اسقاطی استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11