مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری چهار باب مغازه 1398/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری چهار باب مغازه 1398/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری چهار باب مغازه 1398/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری چهار باب مغازه (قهوه خانه - کبابی - پلوکبابی - کمپینگ بهداشتی) 1398/12/05 رجوع به آگهی
چمن مصنوعی ـ واگذاری حق استفاده از منافع زمین فوتبال چمن مصنوعی 1398/08/28 رجوع به آگهی
حق استفاده از منافع زمین فوتبال چمن مصنوعی 1398/06/16 1398/06/20
واگذاری و فروش امتیاز شرکت در مسابقات فوتبال لیگ برتر 1398/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری و فروش امتیاز شرکت در مسابقات فوتبال لیگ برتر 1398/06/10 رجوع به آگهی
حق استفاده از منافع زمین فوتبال چمن مصنوعی 1398/06/10 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه بلدوزر کوماتسو 1397/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4