مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره ساختمان بازرگانی سابق 1398/08/12 رجوع به آگهی
اجاره سه ساله ساختمان بازرگانی سابق شرکت نکاچوب دارای سالنهای همکف و نیم طبقه و زیرزمین با امکانات آ... 1398/08/12 رجوع به آگهی
اجاره سه ساله ساختمان بازرگانی سابق دارای سالنهای همکف و نیم طبقه و زیرزمین با امکانات آب و برق و گا... 1398/07/25 رجوع به آگهی
اجاره سه ساله ساختمان بازرگانی دارای سالن های همکف و نیم طبقه و زیرزمین با امکانات آب و برق و گاز به... 1398/07/22 رجوع به آگهی
تخریب ساختمان تاسیسات قدیم و فروش ضایعات ناشی از آن 1397/12/13 رجوع به آگهی
واگذاری تخریب ساختمان تاسیسات قدیم و فروش ضایعات ناشی از آن 1397/12/12 رجوع به آگهی
فروش لوله بتنی و دال قوسی و تخت مصلح 1397/08/15 رجوع به آگهی
فروش 500 متر مکعب تخته بلند طول بالای1.50 متر و عرض بالای 18 cm - کوتاه وابعادی طول کمتر 1.50 متر و... 1396/09/29 رجوع به آگهی
فروش نهال های سوزنی برگ و پهن برگ 1396/09/19 رجوع به آگهی
فروش نهال های سوزنی برگ و پهن برگ 1396/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7