مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره محل و سیستم باس واش و کارواش 1396/12/02 1396/12/08
اجاره محل و سیستم باس واش و کارواش 1396/12/02 1396/12/08
واگذاری اجاره محل و سیستم باس واش و کارواش 1396/11/23 1396/11/29
فروش خودرو سمند تاکسی 1396/02/23 1396/03/02
اجاره سیستم کارواش 1395/11/28 1395/12/08
فروش خودرو سمند تاکسی 1395/11/28 1395/12/08
فروش خودرو سمند تاکسی 1395/11/17 1395/11/26
اجاره سیستم کارواش 1395/11/17 1395/11/26
اجاره سیستم کارواش 1394/07/18 1394/07/23
اجاره سیستم کارواش 1394/07/11 1394/07/16
صفحه 1 از 2