کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8196999 مزایده اجاره فضا جهت رزرو هتل ایستگاه راه آهن تهران استان تهران 1403/04/18 1403/04/27
8196975 مزایده اجاره دفترکار داخل بازارچه و انبار مواد غذایی استان تهران 1403/04/18 1403/04/27
8196974 مزایده اجاره اراضی خط تخلیه غلات کرج به مساحت 3700 مترمربع استان البرز 1403/04/18 1403/04/27
8196971 مزایده اجاره 5 باب کارگاه مکانیکی، صافکاری و کارواش در موزه ریلی استان تهران 1403/04/18 1403/04/27
8196956 مزایده اجاره باجه بلیت واقع در سالن انتظار مسافری ایستگاه کرج استان تهران 1403/04/18 1403/04/27
8196954 مزایده اجاره محل یک باب اتاق برروی سکوی 2 ایستگاه راه آهن تهران استان تهران 1403/04/18 1403/04/27
8092685 مزایده اجاره محل نان و پیراشکی درایستگاه راه آهن تهران استان تهران 1403/03/23 1403/03/26
8092440 مزایده اجاره محل تریا ایستگاه راه آهن استان البرز 1403/03/23 1403/03/26
8092372 مزایده اجاره محل یک باب اتاق برروی سکوی 2 ایستگاه راه آهن استان تهران 1403/03/23 1403/03/26
8074138 مزایده اجاره باجه بلیت واقع در سالن انتظار مسافری ایستگاه کرج استان البرز 1403/03/19 1403/03/26
8072214 مزایده اجاره محل فروش عطر ایستگاه راه آهن استان تهران 1403/03/19 1403/03/26
8072213 مزایده اجاره محل جهت رزرو هتل ایستگاه راه آهن استان تهران 1403/03/19 1403/03/26
8072188 مزایده اجاره دفترکار داخل بازارچه و انبار مواد غذایی استان تهران 1403/03/19 1403/03/26
8072143 مزایده اجاره باجه بلیت واقع در سالن انتظار مسافری ایستگاه ورامین استان تهران 1403/03/19 1403/03/26
8072128 مزایده اجاره اراضی خط تخلیه غلات کرج به مساحت 3700 مترمربع استان تهران 1403/03/19 1403/03/26
8072118 مزایده اجاره 5 باب کارگاه مکانیکی، صافکاری و کارواش در موزه ریلی استان تهران 1403/03/19 1403/03/26
7970503 مزایده اجاره محل عرضه اسباب بازی ایستگاه راه آهن تهران استان تهران 1403/02/25 1403/03/03
7970245 مزایده اجاره زمین و مستحدثات با پلاک راه آهنی17470واقع درخیابان امام خمینی انتهای حدشرقی ایستگاه رباط کریم استان تهران 1403/02/25 1403/03/03
7970242 مزایده اجاره محل موبایل و خدمات الکترونیک ایستگاه راه آهن تهران استان تهران 1403/02/25 1403/03/03
7956077 مزایده اجاره ساختمان تعاونی سابق کارخانجات جنب ساختمان شهدای یاسوج واقع در خیابان شوش غربی استان تهران 1403/02/22 1403/02/26
صفحه 1 از 11