کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8203859 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان بهشت زهرا (س) اجاره : واگذاری پارکینگ عروجیان استان تهران 1403/04/19 1403/04/23
8203854 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان بهشت زهرا (س) اجاره : واگذاری غرفه تنقلات پارک شهید حیدر نیا استان تهران 1403/04/19 1403/04/23
8203851 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان بهشت زهرا (س) اجاره : واگذاری غرفه فروش سنگ باب الشهدا نوع مورد اجاره : خدمات استان تهران 1403/04/19 1403/04/23
8203849 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان بهشت زهرا (س)اجاره : واگذاری غرفه سنگ قطعه 90 استان تهران 1403/04/19 1403/04/23
8203843 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان بهشت زهرا (س)اجاره : واگذاری غرفه فروش تنقلات و فست فود عروجیان استان تهران 1403/04/19 1403/04/23
8203836 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان بهشت زهرا (س) اجاره : واگذاری غرفه فروش محصولات فرهنگی استان تهران 1403/04/19 1403/04/23
8203835 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان بهشت زهرا (س) اجاره : واگذاری غرفه فروش ترمه در مجموعه عروجیان استان تهران 1403/04/19 1403/04/23
8201838 مزایده واگذاری بهره برداری تعدادی از غرف و پارکینگ استان تهران 1403/04/19 1403/04/23
7946007 مزایده واگذاری غرفه تنقلات قطعه 70 استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945971 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945961 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945940 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945934 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945927 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945924 مزایده واگذاری غرفه تنقلات و فست فود عروجیان استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945919 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945789 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان و مجموعه عروجیان:واگذاری غرفه فروش تابلو و بنر در مجموعه عروجیان استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945786 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان و مجموعه عروجیان استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945783 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان و مجموعه عروجیان: واگذاری غرفه چاپ عکس و اعلامیه ترحیم در مجموعه عروجیان استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945781 مزایده واگذاری غرف در سطح سازمان و مجموعه عروجیان:واگذاری پارکینگ مترو حرم امام استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
صفحه 1 از 9