کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8226298 مزایده فروش مقدار تقریبی 55 هزار تن سنگ آهن هماتیت با دانه بندی آگلومره استان یزد 1403/04/27 1403/05/04
8226292 مزایده فروش سنگ آهن کلوخه کم عیار استان یزد 1403/04/27 1403/05/04
8226290 مزایده فروش مقدار 500 هزار تن سنگ آهن کلوخه هماتیت مگنتیت استان یزد 1403/04/27 1403/05/04
8226284 مزایده فروش محصول گندله آهن استان یزد 1403/04/27 1403/05/06
8216255 مزایده فروش مقدار تقریبی 55 هزار تن سنگ آهن هماتیت با دانه بندی آگلومره استان یزد 1403/04/23 1403/05/04
8216241 مزایده فروش مقدار تقریبی 500 هزار تن سنگ آهن کلوخه کم عیار استان یزد 1403/04/23 1403/05/04
8216179 مزایده فروش مقدار 500 هزار تن سنگ آهن کلوخه هماتیت مگنتیت استان یزد 1403/04/23 1403/05/04
8212184 مزایده فروش مقدار 100 هزار تن محصول گندله آهن با عیار 5٪ +5/65 - FE جهت مصرف داخلی استان یزد 1403/04/21 1403/04/28
8205224 مزایده فروش مقدار 100 هزار تن محصور گندله آهن با عیار استان یزد 1403/04/19 1403/04/28
8182660 مزایده فروش مقدار 100 هزار تن محصول گندله آهن با عیار 5٪ +5/65 - FE به صورت تحویل استان یزد 1403/04/14 1403/04/21
8171052 مزایده فروش مقدار 100 هزار تن محصول گندله آهن استان یزد 1403/04/12 1403/04/21
8125168 مزایده فروش مقدار 100 هزار تن محصول گندله آهن با عیار 65/50/5=Fe استان یزد 1403/03/31 1403/04/07
8114215 مزایده فروش مقدار 100 هزار تن محصول گندله آهن با عیار 65/50/5=Fe به صورت تحویل استان یزد 1403/03/29 1403/04/07
8099584 مزایده فروش مقدار 100 هزار تن محصول گندله آهن استان یزد 1403/03/24 1403/03/31
8099580 مزایده فروش مقدار 70 هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی 59 درصد استان یزد 1403/03/24 1403/03/28
8092969 مزایده فروش مقدار 70 هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی 59 درصد استان یزد 1403/03/23 1403/03/28
8087147 مزایده فروش مقدار 100 هزار تن محصول گندله آهن استان یزد 1403/03/22 1403/03/31
8071792 مزایده فروش مقدار 100 هزار تن محصول گندله آهن با عیارfe=65/5+5% f به صورت تحویل درمعدن استان یزد 1403/03/19 1403/03/25
8061423 مزایده فروش مقدار 100 هزار تن محصول گندله آهن با عیارfe=65/5+5% f به صورت تحویل درمعدن استان یزد 1403/03/16 1403/03/25
8034726 مزایده فروش مقدار 100 هزار تن محصول گندنه آهن استان یزد 1403/03/08 1403/03/17
صفحه 1 از 9