کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8235791 مزایده فروش چوب و ذغال (جنگلی و...) استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/30 1403/05/06
8235267 مزایده فروش ذغال و هیزم (چوب بلوط و..) استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/30 1403/05/16
8199252 مزایده علوفه موجود درنهالستان به مساحت 105.2 هکتار استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/18 1403/04/23
8024914 مزایده فروش ذغال و هیزم (چوب بلوط و..) استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/06 1403/03/12
8024087 مزایده تجدید فروش چوب و ذغال موجود در شهرستانهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/06 1403/03/12
7886814 مزایده فروش ذغال و هیزم چوب بلوط استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/05 1403/02/22
7883903 مزایده فروش چوب و ذغال موجود استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/05 رجوع به آگهی
5974080 مزایده فروش چوب هیزم جنگلی و ذغال استان چهارمحال و بختیاری 1401/09/01 رجوع به آگهی
5970572 مزایده هیزم و ذغال جنگلی مکشوفه و بازداشت استان چهارمحال و بختیاری 1401/09/01 1401/09/06
5864767 مزایده فروش چوب هیزم جنگلی و ذغال استان چهارمحال و بختیاری 1401/08/04 رجوع به آگهی
5864765 مزایده فروش چوب هیزم جنگلی و ذغال استان چهارمحال و بختیاری 1401/08/04 رجوع به آگهی
5864764 مزایده فروش چوب هیزم جنگلی و ذغال استان چهارمحال و بختیاری 1401/08/04 رجوع به آگهی
5864763 مزایده فروش ذغال بلوط اداره استان چهارمحال و بختیاری 1401/08/04 رجوع به آگهی
5864755 مزایده فروش چوب هیزم جنگلی و ذغال استان چهارمحال و بختیاری 1401/08/04 رجوع به آگهی
5864743 مزایده فروش چوب هیزم جنگلیو ذغال استان چهارمحال و بختیاری 1401/08/04 رجوع به آگهی
5864737 مزایده فروش چوب هیزم جنگلیو ذغال اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان استان چهارمحال و بختیاری 1401/08/04 رجوع به آگهی
5864736 مزایده فروش چوب هیزم جنگلی و ذغال استان چهارمحال و بختیاری 1401/08/04 رجوع به آگهی
5864367 مزایده فروش هیزم و ذغال جنگلی مکشوفه و بازداشتی موجود استان چهارمحال و بختیاری 1401/08/04 1401/08/07
5576323 مزایده زمین و سوله کاربری تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1401/05/22 رجوع به آگهی
4924436 مزایده فروش یک قطعه زمین و سوله استان چهارمحال و بختیاری، استان تهران 1400/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7