کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8102743 مزایده گوسفند (بره نر) با وزن حدودی 35 کیلوگرم - گوسفند (بره نر)-محصولات کشاورزی استان البرز 1403/03/26 رجوع به آگهی
8098692 مزایده گوسفند (بره نر) با وزن حدودی 35 کیلوگرم - بره نر با وزن حدودی 35 کیلوگرم - شرح در پیوست (حتما مطالعه شود) استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098671 مزایده گوسفند (میش ماده) با وزن حدودی 35 کیلوگرم - میش ماده با وزن حدودی 35 کیلوگرم استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098568 مزایده گوسفند (شیشک ماده) با وزن حدودی 30 کیلوگرم - شیشک ماده با وزن حدودی 30 کیلوگرم استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
7913308 مزایده گاو نر پلاک 0233 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7913301 مزایده گاو نر پلاک 168 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7913298 مزایده گاو نر پلاک 144 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7913297 مزایده گاو نر استان مازندران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7913295 مزایده گاو نر پلاک 152 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7913294 مزایده گاو نر پلاک 139 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7891694 مزایده گاو نر پلاک 168 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7891660 مزایده گاو نر پلاک 0233 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7891655 مزایده گاو نر پلاک 152 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7891653 مزایده گاو نر استان مازندران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7891651 مزایده گاو نر پلاک 144 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7891648 مزایده گاو نر استان مازندران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7858437 مزایده گاو نر پلاک 54 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7836792 مزایده گاو نر پلاک 50 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7836789 مزایده گاو نر پلاک 53 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7836788 مزایده گاو نر پلاک 52 با میانگین وزنی 450 کیلوگرم استان مازندران 1403/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15