کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6592473 مزایده اجاره 2 باب سالن پرورش گوسفند استان البرز 1402/03/06 رجوع به آگهی
6412055 مزایده اجاره 2 باب سالن پرورش گوسفند استان البرز 1402/01/15 رجوع به آگهی
6368081 مزایده فروش کشت مخلوط علوفه تریتیکاله، جو و ماشک استان البرز 1401/12/15 رجوع به آگهی
6315658 مزایده گوساله نر پرواری هلشتاین استان مازندران 1401/12/02 رجوع به آگهی
6315645 مزایده فروش گوساله نر پرواری هلشتاین استان مازندران 1401/12/02 رجوع به آگهی
6315643 مزایده فروش گوساله نر پرواری هلشتاین استان مازندران 1401/12/02 رجوع به آگهی
6315641 مزایده فروش گوساله نر پرواری هلشتاین استان مازندران 1401/12/02 رجوع به آگهی
6315639 مزایده فروش گوساله نر پرواری هلشتاین استان مازندران 1401/12/02 رجوع به آگهی
6315634 مزایده فروش بره ماده گوسفند استان مازندران 1401/12/02 رجوع به آگهی
6315633 مزایده فروش بره ماده گوسفند استان مازندران 1401/12/02 رجوع به آگهی
6288671 مزایده فروش کشت مخلوط علوفه تریتیکاله، جو و ماشک استان البرز، استان مازندران 1401/11/26 رجوع به آگهی
6288516 مزایده فروش بره ماده گوسفند نژاد زل استان مازندران 1401/11/26 رجوع به آگهی
6281103 مزایده بره ماده گوسفند نژاد زل استان مازندران 1401/11/25 رجوع به آگهی
6281092 مزایده گوسفند میش نژاد زل استان مازندران 1401/11/25 رجوع به آگهی
6281091 مزایده فروش بره گوسفند ماده نژاد زل استان مازندران 1401/11/25 رجوع به آگهی
6270315 مزایده گوسفند میش نژاد زل استان مازندران 1401/11/23 رجوع به آگهی
6267446 مزایده فروش بره ماده گوسفند نژاد زل استان مازندران 1401/11/20 رجوع به آگهی
6208605 مزایده بره پرواری گوسفند نژاد زل استان مازندران 1401/11/04 رجوع به آگهی
6088744 مزایده اجاره اراضی شالیزاری 3 قطعه استان البرز 1401/10/07 رجوع به آگهی
6066433 مزایده گاو ماده حذفی استان مازندران 1401/09/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11