مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش خودرو 1395/10/13 رجوع به آگهی
اجاره محل جهت انجام امور خدمات تکثیر و انتشارات دانشگاه 1395/10/13 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه بوفه ها 1395/06/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه 1395/06/10 رجوع به آگهی
فروش خودرو 1394/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی 1390/05/23 1390/06/05
صفحه 2 از 2