مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری 2 غرفه بصورت سرقفلی و اجاره 1401/02/05 1401/02/18
مزایده خودرو پژو 405 مدل85 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : حق سرقفلی / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 45 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده حق سرقفلی / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 45 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 14.04 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 2 غرفه بصورت سرقفلی و اجاره در میدان میوه و تره بار و فروش ششدانگ یک باب مغازه و 5 دستگاه خودرو 1401/01/29 1401/02/18
مزایده واگذاری 3 غرفه بصورت سرقفلی و اجاره 1400/12/03 1400/12/05
مزایده حق سرقفلی با کاربری تجاری با مساحت عرصه 45 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش حق سرقفلی با کاربری تجاری 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش حق سرقفلی با کاربری تجاری با مساحت عرصه 45 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال: زمین ـ نوع کاربری: مسکونی ـ مساحت عرصه: 499 1400/11/27 1400/12/15
مزایده فروش قسمتی از پلاک ۸ فرعی از ۵ اصلی و واگذاری سه غرفه به صورت سرقفلی و اجاره در میدان میوه و تره بار ضلع جنوب 1400/11/27 1400/12/05
مزایده فروش قسمتی از پلاک 1400/10/27 1400/11/09
مزایده واگذاری 3 غرفه بصورت سرقفلی و اجاره 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش قسمتی از پلاک 1400/10/20 1400/11/09
مزایده واگذاری 3 غرفه بصورت سرقفلی و اجاره 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش حق سرقفلی تجاری 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش حق سرقفلی تجاری 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده حق سرقفلی با کاربری تجاری 1400/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10