مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده روش تراورس بتنی فرسوده 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از زمین چمن ورزشی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس چوبی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس چوبی فرسوده هیزمی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروش تراورس های چوبی و بتنی فرسوده و بهره برداری از فضای ورزشی 1401/03/01 1401/03/11
مزایده واگذاری فروش تراورس های چوبی و بتنی فرسوده و بهره برداری از زمین چمن ورزشی 1401/02/31 1401/03/11
مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری و آموزشی 1401/02/27 1401/03/01
مزایده بهره برداری از اماکن فروش بلیط 1401/02/27 1401/03/01
مزایده بهره برداری از مکان کتابفروشی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از زمین جهت انبار 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن فروش بلیت 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از فضای آموزشی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از فضای آموزشی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری و آموزشی 1401/02/25 1401/03/01
مزایده بهره برداری از مکان مواد غذایی سالن مسافری 1401/02/22 1401/02/24
مزایده بهره برداری از مکان سوغات و صنایع دستی سالن مسافری 1401/02/21 1401/02/24
مزایده بهره برداری از اماکن تجاری و ورزشی 1401/02/19 1401/02/24
مزایده بهره برداری از سالن وزرشی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از مکان کافی شاپ درسالن 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از مکان موادغذایی 1401/02/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12