کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8193068 مزایده اجاره استفاده از زمین فوتبال چمن ایستگاه یزد استان یزد 1403/04/17 1403/04/27
8156540 مزایده اجاره یک دستگاه ساختمان جهت نانوایی جنب پاسگاه نیروی انتظامی در محدوده ایستگاه راه آهن یزد استان یزد 1403/04/09 1403/04/16
8155250 مزایده اجاره فضای تجاری(اجاره واحد بلیت فروشی در ایستگاه های یزد و بافق) استان یزد 1403/04/09 1403/04/16
8155246 مزایده اجاره فضا و بهره برداری از محوطه ایستگاه یزد جهت تاکسیرانی استان یزد 1403/04/09 1403/04/16
8044308 مزایده اجاره و بهره برداری اماکن تجاری شامل 3 مورد غرفه لوازم جانبی موبایل- غرفه عطر فروشی- یکدستگاه ساختمان جهت نانوایی استان یزد 1403/03/09 1403/03/13
8031668 مزایده اجاره و بهره برداری اماکن تجاری شامل 3 مورد غرفه لوازم جانبی موبایل- غرفه عطر فروشی- یکدستگاه ساختمان جهت نانوایی استان یزد 1403/03/07 1403/03/13
8028770 مزایده اجاره غرفه لوازم جانبی موبایل در ایستگاه استان یزد 1403/03/07 1403/03/13
8028767 مزایده اجاره غرفه عطرفروشی در ایستگاه استان یزد 1403/03/07 1403/03/13
8028763 مزایده اجاره یک دستگاه ساختمان جهت نانوایی جنب پاسگاه نیروی انتظامی استان یزد 1403/03/07 1403/03/13
8011869 مزایده اجاره و بهره برداری از اماکن تجاری در 5 ردیف - اجاره فضا و بهره برداری از محوطه ایستگاه- واگذاری تابلوهای تبلیغاتی- اجاره و بهره برداری از خدمات بوفه سالن ایستگاه - اجاره غرفه فروش مواد غذایی... استان یزد 1403/03/01 1403/03/10
8011648 مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری، ورزشی استان یزد 1403/03/01 1403/03/10
8005866 مزایده اجاره فضا و بهره برداری از محوطه ایستگاه یزد جهت تاکسیرانی استان یزد 1403/02/31 1403/03/10
8005861 مزایده اجاره فضا جهت تهیه و طبخ غذای فست فود ایستگاه راه آهن یزد استان یزد 1403/02/31 1403/03/08
8005495 مزایده اجاره سالن چندمنظوره ورزشی (فوتسال،والیبال و..)ایستگاه راه آهن بافق استان یزد 1403/02/31 1403/03/08
8005490 مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن یزد استان یزد 1403/02/31 1403/03/10
8003240 مزایده اجاره یک دستگاه ساختمان با کاربری آموزشی درمحدوده ایستگاه یزد(پلاک274528) استان یزد 1403/02/30 1403/03/09
8003238 مزایده اجاره یک دستگاه ساختمان با کاربری آموزشی درمحدوده ایستگاه یزد(پلاک274713) استان یزد 1403/02/30 1403/03/09
8003234 مزایده اجاره یک دستگاه سوله در محدوده ایستگاه یزد(پلاک844) استان یزد 1403/02/30 1403/03/09
8003233 مزایده اجاره ساختمان و انباری در ضلع غربی ایستگاه یزد استان یزد 1403/02/30 1403/03/09
8002632 مزایده اجاره استفاده از زمین فوتبال چمن ایستگاه یزد استان یزد 1403/02/30 1403/03/08
صفحه 1 از 16