کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8090001 مزایده واگذاری اجاره غرفه مسافربری استان تهران 1403/03/22 رجوع به آگهی
7856522 مزایده واگذاری غرف تجاری و مسافربری مستقر در پایانه های مسافری استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7598019 مزایده واگذاری اجاره غرف تجاری و مسافربری مستقر در پایانه های مسافری و پارکینگ پایانه استان تهران 1402/11/09 رجوع به آگهی
7253693 مزایده واگذاری غرف تجاری مستقر در پایانه های مسافری استان تهران 1402/08/09 رجوع به آگهی
6972117 مزایده اجاره غرفه های تجاری و مسافربری شامل بوفه پایانه جنوب- انبار مواد غذایی ایستگار گرمسار- محل خطاطی و طراحی روی چوب - دفتر اداری- محل خوایگاه رانندگان- مجموعه کلینیک خودرو سواری و سبک- باغ آتیل... استان تهران 1402/06/07 رجوع به آگهی
6571526 مزایده اجاره غرف تجاری استان تهران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6289840 مزایده اجاره غرفه تجاری و مسافربری استان تهران 1401/11/27 رجوع به آگهی
6246658 مزایده اجاره غرف تجاری استان تهران 1401/11/16 رجوع به آگهی
6078061 مزایده اجاره غرفه های تجاری و مسافربری مستقر در پایانه های مسافری استان تهران 1401/10/04 رجوع به آگهی
5513255 مزایده واگذاری اجاره غرف تجاری مستقر در پایانه های مسافری استان تهران 1401/05/03 رجوع به آگهی
4887793 مزایده واگذاری غرف تجاری مستقر در پایانه های مسافری به اجاره استان تهران 1400/11/27 رجوع به آگهی
4671912 مزایده اجاره غرف تجاری مستقر در پایانه های مسافری استان تهران 1400/10/07 رجوع به آگهی
4409371 مزایده غرف تجاری و مسافربری استان تهران 1400/07/29 رجوع به آگهی
4407887 مزایده واگذاری غرف تجاری و مسافربری مستقر در پایانه های مسافری استان تهران 1400/07/28 رجوع به آگهی
4275966 مزایده غرف تجاری مستقر در پایانه های مسافری و... استان تهران 1400/06/18 رجوع به آگهی
3936055 مزایده غرف تجاری مستقر در پایانه های مسافری بصورت اجاره استان تهران 1400/03/17 رجوع به آگهی
3687148 مزایده فروش ضایعات و اموال اسقاطی استان تهران 1399/12/09 رجوع به آگهی
3657226 مزایده واگذاری غرف تجاری و مسافربری استان تهران 1399/11/29 رجوع به آگهی
3498667 مزایده واگذاری غرف تجاری و مسافربری مستقر در پایانه های مسافربری استان تهران 1399/10/11 رجوع به آگهی
3395116 مزایده اجاره غرف تجاری مستقر در پایانه های مسافری استان تهران 1399/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4